Wyniki 1-10 spośród 40 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW TRZASKA"

Właściwości i potencjalne zastosowania metamateriałów

Czytaj za darmo! »

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii stwarzają możliwości znacznego poszerzenia poznania dotąd nieznanych właściwości ciał stałych i wejścia na nowe obszary ich zastosowań w procesach wytwarzania elementów do urządzeń oraz maszyn w perspektywie dotąd nieosiągalnej nawet w skali wyobrażeń. Dynamiczny rozwój mikrotechniki stawia materiałom coraz większe wymagania, szczególnie w z[...]

Energetyczna hierarchia elementów dynamicznego układu elektrycznego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiona jest analiza zagadnień odnoszących się do okresowych niesinusoidalnych procesów dynamicznych, jakie powstają w określonych elementach układu elektrycznego przy zasilaniu ich ze źródeł sygnałów odkształconych od sinusoidy. Zasadnicza uwaga została skupiona na ustaleniu w sposób dokładny jednookresowej energii źródeł oraz odbiorników działających w stanie okresowym niesinuso[...]

Analiza porównawcza efektywności energetycznej odbiorników dynamicznych w niesinusoidalnym stanie okresowym

Czytaj za darmo! »

Ubiegły wiek zaznaczył się w społecznej świadomości jako okres zwiększonego poziomu życia, któremu towarzyszył znaczący wzrost zużycia energii pod jej różnymi postaciami. Można teraz oceniać, że w już rozpoczętym nowym stuleciu taka tendencja wzrostowa zostanie utrzymana, co będzie warunkowane m.in. dalszym przyrostem zaludnienia na świecie, rozwojem gospodarek większości krajów i zwiększon[...]

Characterization of particular circuit elements requisite for studying the electrochemical processes

Czytaj za darmo! »

Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) is reported to equivalent circuit models which fit the data obtained for some chemical processes. EIS data and the equivalent circuit model provide a useful approach for effective studies of electrochemical problems. Equivalent circuit models are not limited to “classical" electrical components (resistors, capacitors, and inductors) but need of [...]

 Strona 1  Następna strona »