Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA ZADYKOWICZ"

Wpływ współczynnika załamania na właściwości światłowodów polaryzacyjnych

Czytaj za darmo! »

Rozwój światłowodów polaryzacyjnych rozpoczął się na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku wraz z postępem w systemach telekomunikacyjnych, gdy przy transmisji sygnału na duże odległości, zaobserwowano zjawisko dyspersji polaryzacyjnej (ang. PMD - Polarization Mode Dispersion). Było ono uważane za niekorzystne w telekomunikacji. Dopiero w następnej dekadzie zaczęto wykorzystywać wpro[...]

Właściwości światłowodów polaryzacyjnych z prostokątnymi elementami naprężeniowymi

Czytaj za darmo! »

W ostatnim dziesięcioleciu zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania światłowodami polaryzacyjnymi. Wyróżniają się one spośród wszystkich grup włókien optycznych jednocześnie dobrymi właściwościami anizotropowymi i optycznymi, które pozwalają na ich szerokie zastosowanie. Nie dziwi więc fakt, że światłowody, które dotychczas stosowane były głównie na czujniki, teraz cieszą się coraz więks[...]

 Strona 1