Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KONRAD SZUSTAK"

Aspekty termiczne wzmacniaczy dużej mocy oraz ich systemów chłodzenia w radarach z anteną aktywna pasma S

Czytaj za darmo! »

We współczesnych urządzeniach radiolokacyjnych, zwłaszcza o zastosowaniu militarnym, rezygnuje się z nadajników centralnych bazujących na lampach z falą bieżącą (traveling wave tube), na rzecz nadajników półprzewodnikowych (solid state transmitter) lub radarów z anteną aktywną, w której struktury promieniujące (wiersze lub kolumny) zasilane są z własnych wzmacniaczy mocy. Wzmacniacz mocy sta[...]

Moduł nadawczy dużej mocy impulsowej

Czytaj za darmo! »

Moduł nadawczy dużej mocy impulsowej jest przeznaczony do pracy w torze nadawczym radarów pracujących w zakresie częstotliwości pasma S. W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii tranzystorów dużej mocy dąży się do zastępowania nadajników lampowych nadajnikami półprzewodnikowymi. Nadajniki półprzewodnikowe mogą pracować z dłuższymi impulsami (nawet do 300 µs) i większymi współczy[...]

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S. Część 3. System nadawczy

Czytaj za darmo! »

System antenowy aktywnej anteny radiolokacyjnej według koncepcji opisanej w części 1 artykułu [1] wykorzystuje do nadawania radiolokacyjnych sygnałów sondujących szesnastowierszową strukturę promieniującą. Do każdego z wierszy struktury promieniującej nadawczego systemu antenowego są doprowadzane sygnały impulsowe o określonej amplitudzie i fazie, wytwarzane w blokach formowania wiązki nadawczej. W systemie zastosowano układ symetrycznego pobudzania struktury promieniującej przez sygnały wytwarzane w dwóch niezależnych blokach formowania wiązki nadawczej. Takie rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie mocy wypromieniowywanej w przestrzeń, dzięki zmniejszeniu strat w liniach doprowadzających moc do struktury promieniującej i zmniejszeniu strat w układach składania mocy w modułach. [...]

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S. Część 6. Pomiary charakterystyk antenowych odbiorczych i nadawczej

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł jest podsumowaniem poprzednich pięciu komunikatów na temat aktywnej anteny radiolokacyjnej na pasmo S. Część pierwsza cyklu artykułów [1] przedstawia koncepcję systemu anteny aktywnej, druga część [2] szczegółowo przestawia rozwiązanie systemu odbiorczego, trzecia część [3] opisuje system nadawczy anteny, część czwarta [4] dotyczy systemu zasilania natomiast część piąta [5] omawia system diagnostyki i sterowania anteny. Sprawdzeniem poprawności koncepcji anteny aktywnej jest uzyskanie wymaganych charakterystyk antenowych zarówno nadawczej, jak i odbiorczych w paśmie pracy urządzenia oraz jego bezawaryjna praca w czasie pomiarów.Wramach przypomnienia zostanie krótko przedstawiona koncepcja systemu anteny aktywnej. Struktura systemu Koncepcja system antenowego[...]

 Strona 1