Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adrian Chajec"

Wpływ włókien stalowych na właściwości mieszanek betonowych do wykonywania posadzek DOI:10.15199/33.2019.06.10


  Wostatnich latach posadzki są coraz częściej wykonywane z betonu, przedewszystkim w wielkopowierzchniowych obiektach, np. przemysłowych, produkcyjnych i handlowych [1, 2, 4]. W literaturze jest wiele badań na temat właściwości stwardniałego betonu z dodatkiem włókien stalowych [3, 5, 6], natomiast niewiele jest prac dotyczących właściwości mieszanki betonowej z dodatkiem włókien stalowych [12], przede wszystkimpoświęconych analiziewpływu dodatku włókien stalowych na takie podstawowe właściwości mieszanki betonowej, jak zawartość powietrza w mieszance betonowej, konsystencja czy gęstość. W artykule omówiono wpływ włókien stalowych na właściwości mieszanek betonowych stosowanych do wykonywania posadzek. Wykonano siedem serii mieszanek betonowych, których skład różnił się zawartością włókien stalowych, przeprowadzono badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej, konsystencji za pomocą metody opadu stożka oraz gęstości. Badania Skład mieszanek betonowych do badania: zawartości powietrza zgodnie z [10]; konsystencji za pomocą metody opadu stożka wg [8] oraz gęstości wg [9] przedstawiono w tabeli 1, a właściwości zastosowanych w nich włókien stalowy[...]

 Strona 1