Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ MACIAŚ"

Nadprzewodzące struktury przyśpieszające TESLA

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie zjawiska nadprzewodnictwa do akceleracji cząstek elementarnych ma swoje początki w pionierskich pracach w późnych latach 60. w High Energy Physics Laboratory (HEPL) uniwersytetu Stanford w Kalifornii [1]. Rozpoczynając od pokrycia rezonatorów miedzianych nadprzewodnikami, ołowiem i niobem, pod koniec 1968 roku grupa HELP zbudowała i przetestowała pierwszą nadprzewodzącą struktu[...]

Stanowisko testowe z miedzianą strukturą typu TESLA

Czytaj za darmo! »

Akcelerator cząstek to urządzenie, w którym wykorzystano pole elektryczne do nadawania naładowanym cząstkom dużej energii kinetycznej. Wiązki (strumienie) cząstek o dużej energii są stosowane w zaawansowanych badaniach dotyczących poznania struktury materii oraz oddziaływań w niej zachodzących, jak również badaniach molekularnych w odniesieniu do takich dziedzin nauki jak np. chemia czy biologia. Stosuje się m.in. metodykę badań polegających na zderzaniu wysokoenergetycznych cząstek (ze sobą lub ze stacjonarną tarczą), która prowadzi do uzyskania rozpraszania elastycznego lub produkcji wysokoenergetycznych cząstek (tzw. rozpraszania nieelastycznego). Innym zastosowaniem akceleratorów jest dostarczenie wiązki elektronów służącej do generacji w undulatorach koherentnych impulsów[...]

 Strona 1