Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dawid JURCZYK"

Analiza symulacyjna autonomicznej pracy lokalnej jednostki wytwórczej zakładu górniczego w przypadku rozległej awarii w systemie elektroenergetycznym DOI:10.15199/48.2019.09.03

Czytaj za darmo! »

Ciągłość zasilania obiektów podstawowych zakładu górniczego jest podstawowym czynnikiem gwarantującym bezpieczeństwo dla pracującej załogi. Wymagania w zakresie ciągłości zasilania zakładów górniczych są sformułowane w przepisach górniczych, w tym w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych [1]. Wymagania te wskazują jednoznacznie na konieczność występowania dwóch niezależnych dróg zasilania w energię elektryczną. Podkreśla się, że jedna droga zasilania powinna zapewnić pokrycie pełnego zapotrzebowania na moc zakładu górniczego, a druga - rezerwowa - zapotrzebowanie minimalne, tzn. gwarantować ciągłość zasilania obiektów podstawowych zakładu górniczego warunkujących bezpieczeństwo pracującej załogi. Zgodnie z §29 [1] do podstawowych obiektów zakładu górniczego, dla których powinna być realizowana podwyższona ciągłość zasilania, zalicza się: - górnicze wyciągi szybowe w szybach i szybikach, - stacje wentylatorów głównych, - stacje odmetanowania, - urządzenia i układy głównego odwadniania wraz z rozdzielniami zasilającymi, - główne stacje sprężarek, - wewnętrze instalacje i sieci elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia, zasilające podstawowe obiekty i urządzenia na powierzchni. W zależności od skutków, jakie powoduje przerwa w zasilaniu od strony systemu elektroenergetycznego (SEE), odbiorniki energii elektrycznej zakładu górniczego dzieli się zwykle na trzy kategorie [2]. Do najważniejszych odbiorników energii elektrycznej, tzn. do odbiorników, dla których przerwa w zasilaniu może wywołać bezpośrednie zagrożenia dla życia pracującej załogi, zalicza się: - wentylatory głównego przewietrzania, - pompy głównego odwadniania, - stacje odmetanowania, - systemy łączności i bezpieczeństwa, - maszyny wyciągowe do jazdy ludzi. Zakłady górnicze posiadają stacje odmetanowania, dotyczy to szczególnie zakładów[...]

 Strona 1