Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW KAZIMIERZ BRZOZOWSKI"

Modyfikaty skrobi o dużej lepkości

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nowo opracowanych pochodnych skrobi o dużej lepkości, zawierających grupy karbamoiloetylowe. Badano reakcje fosforanu diskrobiowego z akryloamidem na drodze addycji. Wielkościami poddanymi badaniom były: zawartość wodorotlenku sodu, czas i temperatura reakcji. Scharakteryzowano podstawowe właściwości tych polimerów przy użyciu różnych technik instrumentalnych, t[...]

 Strona 1