Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka DZIENDZIEL"

Rzeczywiste i obliczeniowe wartości współczynników jednoczesności występowania szczytowego obciążenia odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia DOI:10.15199/48.2019.10.14

Czytaj za darmo! »

Przy projektowaniu elementów sieci na drodze przepływu energii do odbiorców, zasilanych z sieci niskiego napięcia, takich jak przyłącza, linie niskiego napięcia, transformatory odbiorcze, ewentualnie również linie średniego napięcia, niezbędna jest znajomość przewidywanych obciążeń szczytowych tych elementów. Obciążenia te zależą zarówno od liczby zasilanych odbiorców przez każdy z ww. elementów sieci, jak i od przewidywanych obciążeń szczytowych pojedynczych odbiorców [1]. Charakter zmian czasowych obciążenia u takich odbiorców można traktować jako stochastyczny proces losowy, zaś parametry tego procesu dla różnych odbiorców mogą być różne. W artykule przedstawiono[...]

 Strona 1