Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANETA ANNA NARKIEWICZ"

Analiza zmian stężenia metali ciężkich w wodach Narwi i Bugu


  W artykule przedstawiono analizę dynamiki zmian zanieczyszczenia wód Narwi i Bugu metalami ciężkimi dla wybranego okresu (2004- 2007). ■ Zmienność czasowa metali ciężkich Analiza zmian jakości wody odbiorników była przedmiotem wielu badań, przykładowo [1, 2]. Analizę zmian czasowych w wodach dwóch odbiorników przeprowadzono dla metali ciężkich, takich jak: chrom, cynk, kadm, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów i żelazo. Przeanalizowano wartości stężeń tych metali ciężkich w wybranym okresie (2004-2007) w dwóch przekrojach pomiarowych: w Pułtusku na Narwi oraz w Wyszkowie na Bugu; analizy wykonano w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zmienność stężeń wybranych metali ciężkich w wodach Narwi (przekrój Pułtusk) zaprezentowano na rys. 1, a w wodach Bugu (przekrój Wyszków) na rys. 2. ■ Porównawcza analiza statystyczna Przeanalizowano wartości stężeń (minimalne, średnie, maksymalne) metali ciężkich występujących w wodach Narwi i Bugu w latach 2004- 2007. Wyniki analizy przedstawiono graficznie dla Narwi na rys. 3 oraz dla Bugu na rys. 4. Z wykresów można odczytać wzrost lub spadek stężenia rozpatrywanego metalu ciężkiego, jak również jego zakres w danym przekroju pomiarowym. ■ Zakresy stężenia metali ciężkich Nagły wzrost lub spadek stężenia danego metalu ciężkiego może być spowodowany zwiększonym lub zmniejszonym zrzutem ścieków do Rys. 1. Zmiany stężeń metali ciężkich w wodach Narwi Chrom - Narew 0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025 0,003 0,0035 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m-c mg/L 2004 2005 2006 2007 Cynk - Narew 0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m-c mg/L 2004 2005 2006 2007 Kadm - Narew 0 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,001 0,0012 0,0014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m-c mg/L 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,[...]

 Strona 1