Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Wiśniewsk"

Zarządzanie rozpływem energii w systemie przekształtnikowym stacji ładowania baterii elektrochemicznych współpracującej ze źródłami fotowoltaicznymi DOI:10.15199/ELE-2014-104


  Wykorzystanie źródeł odnawialnych w gospodarce energetycznej wzrasta. Źródła tego typu zyskują coraz większą popularność w gospodarstwach domowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Dodatkowo, przy wzrastającym zużyciu spowodowanym perspektywą konieczności zapewnienia energii dla pojazdów elektrycznych, stosowanie tego rodzaju źródeł może nabrać znaczenia. Jednym z sugerowanych zastosowań jest wykorzystanie systemów fotowoltaicznych w stacjach ładowania baterii elektrochemicznych. Zakłada on pozyskiwanie energii ze źródeł PV i przekazywanie jej do baterii elektrochemicznych stosowanych, jako źródła energii w pojazdach elektrycznych. Funkcje stacji w sposób skrócony przedstawiono w rozdziale drugim pracy, zaś szczegółowy opis struktur przekształtnikowych mocy zaprezentowano w artykule [1]. Założenia projektu Projekt stacji ładowania baterii elektrochemicznych zakładał budowę demonstracyjnego systemu przekształtników w skali małej mocy, w którym za pomocą sterowania odbywać się ma zarządzanie rozpływem energii pozyskiwanej ze źródeł PV oraz uzupełnianej z sieci elektroenergetycznej. Schemat systemu przedstawiono na rys. 1. W zależności od funkcji realizowanych w systemie użyto trzech topologii układów przekształtnikowych. Układ dołączony do źródeł PV to przekształtnik kaskadowy napięcia stałego złożony z układów podwyższających napięcie (Conv1-4 na rys. 1), struktura połączona z bateriami elektrochemicznymi to przekształtnik obniżający napięcia stałego (Conv5-8 na rys. 1). Wy[...]

 Strona 1