Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Witold Gierusz"

Nowoczesne metody sterowania ruchem statku handlowego DOI:10.15199/ELE-2014-092


  Układy sterowania ruchem statku składają się na system nawigacji technicznej zapewniający dokładne, ekonomiczne i bezpieczne przemieszczanie się jednostki pływającej. Rozróżnia się układy, które realizują: a) stabilizację kursu statku w ruchu prostoliniowym oraz stabilizację prędkości postępowej statku, b) stabilizację prędkości kątowej lub promienia zwrotu przy zmianach kierunku ruchu, c) kompensację kołysań bocznych, d) sterowanie na trajektorii według punktów geograficznych wraz z zapobieganiem kolizjom z innymi statkami, e) sterowanie precyzyjne z małymi prędkościami i dowolnym kątem dryfu, f) dynamiczne utrzymywanie stałego położenia statku względem geograficznego punktu odniesienia (Dynamic Ship Positioning), g) automatyczne cumowanie do boi lub punktu pobierania ładunku z kontrolą naprężenia lin i minimalizacją wpływu zakłóceń zewnętrznych, h) sterowanie położeniem statku kotwiczącego typu FSO, FPSO lub FPDSO (statki używane na akwenach z podmorskimi polami naftowymi do przechowywania i/lub przetwórstwa ropy naftowej, typu FSO (Floating Storage Off- Loading) pełni rolę magazynu, FPSO (Floating Production Storage Off-Loading) także rolę wstępnej przetwórni, FPDSO (Floating Production, Driling Storage Off-Loading) dodatkowo dokonywać wierceń) w celu minimalizacji kołysań i nurzania (rys. 1). W artykule przedstawiono wybrane systemy sterowania oraz metody weryfikacji ich poprawnego działania [1, 2]. Sterowanie precyzyjne ruchem statku w porcie i na podejściach do portu Przemieszczanie statku na ograniczonym akwenie (port, reda, tor wodny, kanał itp.) znacząco odbiega od ruchu jednostek na otwartym morzu. Najważniejsze różnice można scharakteryzować przez: - małe liniowe i kątowe prędkości przemieszczania przy możliwości wystąpienia bardzo dużych kątów dryfu, - brak możliwości uż[...]

 Strona 1