Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ PAWELEC"

Możliwości zmniejszenia stężeń SO2 i NOx w gazach odlotowych emitowanych z okrętowych silników Diesla DOI:10.15199/62.2019.1.6


  Już od wieków rozwijany jest transport morski obejmujący zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy. Jest to jeden z sektorów gospodarki, który ma duży udział w emisji gazów szkodliwych dla środowiska i człowieka. Odpowiada on za 18-30% światowego zanieczyszczenia atmosfery tlenkami azotu oraz za 9% globalnej emisji ditlenku siarki. Z uwagi na trasy nawigacyjne, przebiegające w dużej mierze wzdłuż linii brzegowej, 70% zanieczyszczeń jest emitowane w rejonie nie dalszym niż 400 km od lądu, a z tego 85% na obszarze półkuli północnej1). Najnowsze badania wykazują, że transport morski odpowiada za 10-15% antropogenicznej emisji tlenków siarki i azotu2). Większość stosowanych przez statki i promy pasażerskie paliw do silników Diesla to oleje wysokozasiarczone. W wyniku ich spalania emitowanych jest do atmosfery w ciągu roku ponad 16 mln t ditlenku siarki. Gazy odlotowe z silnika zawierające tlenki siarki i azotu, będące bezwodnikami kwasów nieorganicznych, reagują z parą wodną obecną w powietrzu i są przyczyną kwaśnych deszczy. Nawet zamiana paliwa na niskozasiarczone (powiązana z olbrzymim wzrostem kosztów eksploatacji statku) nie rozwiąże problemów środowiskowych, wynikających ze stosowania silników Diesla jako jednostek napędowych, w przypadku których stężenie tlenków azotu w spalinach jest znacznie wyższe od mierzonego w gazach powstających ze spalania paliw kopalnych w kotłach energetycznych. Rozwoju transportu nie można powstrzymać, towarzyszy on nieodzownie rozwojowi cywilizacji. Można jednak podjąć starania w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz przeciwdziałaniu ich destrukcyjnemu wpływowi na stan środowiska naturalnego. 98/1(2019) 57 Prof. dr hab. inż. Andrzej G. CHMIELEWSKI w roku 1967 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Jest dyrektorem Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Specjalność - jądrowa inżynieria chemiczna i procesowa. Dr hab. Yongxia SUN w roku 1993 ukończyła studia na Wyd[...]

Reaktor do oczyszczania spalin metodą radiacyjną

Czytaj za darmo! »

Metoda oczyszczania spalin z użyciem wiązki elektronów jest jedyną metodą pozwalającą na jednoczesne usuwanie SO2 i NOx, przy czym jako produkt uboczny wytwarzany jest nawóz sztuczny. Badania na instalacji pilotowej i obliczenia teoretyczne pozwoliły na powiększenie skali procesu i uruchomienie instalacji przemysłowej. Przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące modelowania komory re[...]

 Strona 1