Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ ŁAWRYŃCZUK"

Wpływ sterowania elektronicznym zaworem rozprężnym i wydajnością sprężarki na parametry pracy pompy ciepła typu powietrze-woda DOI:10.15199/9.2018.10.5


  1. Wprowadzenie 1.1. Rynek pomp ciepła w UE i Polsce Pompy ciepła są urządzeniami, które umożliwiają wykorzystanie do celów grzewczych ciepła niskotemperaturowego ze źródeł odnawialnych. Transformacja ciepła z niższego na wyższy poziom temperatury zachodzi w urządzeniu złożonym z zespołu wymienników ciepła, elementu rozprężnego i sprężarki, napędzanej najczęściej silnikiem elektrycznym. W urządzeniu tym krąży czynnik roboczy (naturalny lub syntetyczny), który poddawany jest ciągowi przemian: wrzenia w parowaczu w warunkach niskiej temperatury (pobieranie ciepła z dolnego źródła), sprężania powstającej pary do ciśnienia (temperatury) umożliwiającego wykorzystanie ciepła przegrzania i skraplania pary czynnika roboczego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. W zależności od rodzaju źródła ciepła niskotemperaturowego rozróżnia się powietrzne, gruntowe lub wodne pompy ciepła. W Europie i w Polsce obserwuje się stały wzrost rynku pomp ciepła. Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) liczba pomp ciepła zainstalowanych w budynkach mieszkalnych krajów członkowskich UE wynosiła ok. 7,5 miliona sztuk do końca 2014 roku [2]. W roku 2015 zainstalowano ok. 890 tys. pomp ciepła, a w roku 2016 ok. 1 mln pomp ciepła [3], [4]. Na początku grudnia 2017 r. została zainstalowana w Europie 10-milionowa pompa ciepła. W aspekcie zachodzącej transformacji sektora urządzeń grzewczych jest to bardzo dobra informacja, gdyż pompy ciepła zapewniają ekologiczne i tańsze ogrzewanie budynków, a także całkowicie eliminują niską emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, a zatem poprawiają jakość powietrza zewnętrznego. Udział pomp ciepła pośród wszystkich dostępnych technologii grzewczych w Europie wciąż pozostaje stosunkowo niewielki, jednak w ostatnich latach dynamika wzrostu rynku jest coraz większa. Organizacja EHPA oszacowała korzyści uzyskane dzięki eksploatacji 10 milionów sztuk pomp ciepła w Europie [14]: [...]

 Strona 1