Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Janicki"

Próba zastosowania w peletach z agrobiomasy dodatków podwyższajacych temperaturę topnienia popiołu w celu uniknięcia tworzenia się żużla w palenisku DOI:10.15199/9.2017.8.3


  1. Wprowadzenie W artykule [5] przedstawiono problemy ze spalaniem peletów z agrobiomasy w paleniskach kotłów o mocy do 50 kW. Problemy te wynikały stąd, że tworzył się żużel w paleniskach, utrudniający lub nawet uniemożliwiający spalanie. Rosła emisja produktów niezupełnego spalania: tlenku węgla i węglowodorów. W niniejszym artykule przedstawiono relację z badań będących kontynuacją pomiarów podanych w [5]. Pomimo trudności, możliwe jest spalanie agrobiomasy z relatywnie małą emisją produktów niezupełnego spalania. Zależy to jednak od rodzaju agrobiomasy i zastosowanego paleniska. Agrobiomasa charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością składu chemicznego. Zawartość azotu w sianie może się wahać od ok, 0,5% do 5% [2], [13], w zależności od sposobu nawożenia. Skład chemiczny popiołu, zawartość tlenku potasu, krzemionki i innych składników, mających wpływ na tendencje do tworzenia się żużla, może się znacznie różnić dla danego rodzaju agrobiomasy [13].Temperatura topnienia popiołu w przypadku agrobiomasy jest niska, często poniżej 800oC [12], [14]. W literaturze podaje się różne jej wartości [2], [12]. Szczególnie temperatura topnienia słomy pszenicznej jest niska ‒ ok.750oC [12]. Słoma pszeniczna występuje w dużych ilościach w Polsce i dlatego została wykorzyCIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/8 (2017) 321 stana do badań. Zastosowano ją w mieszankach z innymi słomami, które powodują lepszą spoistość peletów. Producenci peletów często stosują mieszanki słom [9], [15], bowiem samodzielnie różne rodzaje agrobiomasy stwarzają trudności w procesie produkcji (z nich) peletów. Generalnie, tzw. agrobiomasa powoduje powstawanie znacznych osadów na powierzchniach ogrzewalnych kotłów dużej [9], [15] i małej mocy [7]. Z naszych obserwacji wynika, że szczególnie przy spalaniu peletów z łusek słonecznika powstaje duża ilość lepkich osadów. Znane są pozytywne wyniki zastosowania haloizytu, jako dodatku do peletów z agrobiom[...]

 Strona 1