Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAREK H. MARCIŃSKI"

Nowe kierunki badań technicznych układów rozproszonych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad nowymi koncepcjami cieczy roboczych typu emulsyjnych i mikroemulsyjnych układów olejowo-wodnych. W trakcie badań modelowego systemu opartego na emulgatorach niejonowych porównano rozrzut średnicy cząstek rozproszonych w emulsjach i mikroemulsjach oraz określono wpływ temperatury i dodatków środków anionowych na zakres stabilności mikroemulsji. Dążono do opraco[...]

Środki wspomagające działanie pestycydów - światowe kierunki rozwoju a sytuacja w kraju

Czytaj za darmo! »

Podano charakterystykę fizykochemiczną i technologiczną podstawowych grup środków wspomagających działanie pestycydów (tzw. adiuwantów) i na tym tle omówiono sytuację w kraju.Efektywne rolnictwo wymaga istnienia rozbudowanej infrastruktury przemysłowo-usługowej. W jej skład wchodzi przemysł chemiczny wytwarzający nawozy i różnorodne środki przeznaczone do niszczenia chwastów, grzybów, owadów[...]

 Strona 1