Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Szydłowska"

Nowe szczepy bakterii o właściwościach probiotycznych DOI:10.15199/65.2016.11.7


  W ciągu ostatnich dwóch dekad jednym z szybciej rozwijających się i najbardziej obiecujących obszarów rozwoju z zakresu nauki o żywieniu człowieka jest zastosowanie probiotyków i określenie ich wpływu na zdrowie człowieka. Mając na uwadze rosnące koszty leczenia, chęć wydłużenia oraz poprawy jakości życia, nie powinno być zaskoczeniem coraz większe zainteresowanie społeczeństwa produktami o dodatkowych właściwościach odżywczych. Światowy rynek produktów probiotycznych w 2011 r. oszacowano na 24 mld USD. W ostatniej dekadzie wprowadzono na rynek ponad 500 nowych produktów probiotycznych z segmentu żywności i napojów (food and beverages F&B). Produkty te były akceptowane przez konsumentów w różnym stopniu, ale głównie ze względu na ich ogólne właściwości prozdrowotne. Przykładowo probiotyczne czekolady miały większy udział w rynku niż probiotyczny ser i masło, ponieważ produkty te mają więcej właściwości prozdrowotnych. Ale równie ważnymi czynnikami, warunkującymi zapewnienie tym produktom udziału w rynku są smak i wygoda [37]. Największymi rynkami zbytu dla produktów probiotycznych są wciąż Europa, Ameryka Północna i Azja. Wartość rynku produktów probiotycznych w tych regionach w 2017 r. szacuje się na 14,5 mld USD. Rynek ten szybko się rozwija dzięki rosnącemu popytowi na produkty mleczne, w tym jogurty probiotyczne, inne nabiałowe czy suplementy diety. Europa jest drugim co do wielkości rynkiem zbytu dla produktów probiotycznych i oczekuje się, że w 2017 r. osiągnie on wartość ok. 12 mld USD, przy rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR - Compound Annual Growth Rate) 6,3% w latach 2012‒2017. Bakterie kwasu mlekowego są najczęściej wykorzystywane w środkach spożywczych jako probiotyki i jako suplementy diety, ze względu na cenne właściwości technologiczne oraz długą historię bezpiecznego stosowania. Wyjątkowe cechy tych bakterii mające wpływ na poprawę zdrowia człowieka są szczepozależne. Sugeruje się, że wybór odpowiednieg[...]

 Strona 1