Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Keszka"

RASFF - produkty rybołówstwa i akwakultury DOI:10.15199/65.2016.8.2


  Ryby oraz produkty rybołówstwa to w ujęciu wartościowym ok. 10% ogólnego eksportu produktów rolnych i 1% światowego handlu towarami. Wprowadzenie systemu RASFF umożliwia skuteczną identyfikację i dystrybucję informacji o zagrożeniach ze strony mikroflory, metali ciężkich bądź zafałszowań produktów. Ta ostatnia grupa ma istotne znaczenie dla ukierunkowania monitoringu i systemów kontroli zdrowotności produktów na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Z danych RASFF wynika, iż liczba wszystkich typów ostrzeżeń zarejestrowanych w systemie w przypadku ryb oraz produktów rybnych rosła do 2011 r. Następnie w latach 2011-2015 ustabilizowała się na poziomie 300 zgłoszeń na rok, co w 2014 r. stanowiło 12% spośród wszystkich zgłoszeń odnotowanych w RASFF. Analiza powiadomień RASFF wskazuje również na dotychczas nieznane zagrożenia, ujawniające nowe kierunki w obrocie produktami rybołówstwa i akwakultury, które stwarzają nieoszacowane dotychczas zagrożenia dla zdrowia człowieka (alergeny, dodatki funkcjonalne, pozostałości leków, chemikalia środowiskowe).Udział ryb i produktów akwakultury (w tym mięczaków) wzrósł o 6% wśród zgłoszeń do systemu RASFF w 2014 r. w stosunku do roku 2013. Liczba wszystkich rodzajów powiadomień dla ryb i produktów rybołówstwa wyniosła według raportu za 2014 r. łącznie 323, dla mięczaków 125, skorupiaków 72, głowonogów 21, a dla ślimaków 5, co stanowiło 17,6% wszystkich przypadków zgłoszeń do systemu według porównania grup produktów. Wśród sprzedawanych na całym świecie towarów spożywczych, ryby oraz produkty z nich wytwarzane stanowią ok. 10% ogólnego eksportu produktów rolnych i 1% światowego handlu towarami w ujęciu wartościowym. Udział w całkowitej produkcji rybnej wywożonej w postaci różnych produktów spożywczych i paszowych wzrósł z 25% w 1976 r. do ok. 38% (57 mln t) w 2010 r.W statystykach produkcyjnych sektora akwakultury FAO liczba gatunków odnotowanych w 2010 r. wzrosła do 541 ga[...]

Produkty rybołówstwa i akwakultury importowane do UE z Afryki DOI:


  Mimo nierównomiernego rozwoju krajów kontynentu produkty rybołówstwa i akwakultury są obecne na rynkach UE. Głównymi producentami ryb z połowów morskich są: Maroko, Senegal i RPA, natomiast z połowów słodkowodnych Tanzania, Uganda, Egipt i Nigeria. Afryka zwiększyła jednak swój wkład w światową produkcję akwakultury z 1,2 do 2,2% w ciągu ostatnich dziesięciu lat, głównie w wyniku szybkiego rozwoju hodowli ryb słodkowodnych w Afryce subsaharyjskiej. Główni producenci to Nigeria, Egipt i Uganda. Oprócz tradycyjnie importowanych, głównie z RPA i Namibii, gatunków morszczuków, na rynku UE mogą pojawić się nowe gatunki zwierząt wodnych - nie tylko ryb. Kilka ostrzeżeń umieszczonych w systemie RASFF wskazuje na wciąż istniejący problem jakości administracji odpowiedzialnej w krajach Afryki za nadzór weterynaryjny i jakość produktów w eksporcie na rynki krajów UE.W latach siedemdziesiątych XX w. polska flota dalekomorska, wówczas wyłącznie państwowa, poławiała ok. 300 tys. t ryb rocznie. Jednak wysyłanie tak dużych jednostek nie było opłacalne, dlatego już od pierwszych rejsów praktykowano tzw. eksport z burty, we współpracy z miejscowymi podmiotami. Współpraca krajów afrykańskich z polskimi przedsiębiorstwami połowowymi przyczyniła się również do rozwoju miejscowych przedsiębiorstw i branży. Jednak w latach 1990-2004 potencjał połowowy polskiej floty dalekomorskiej został zredukowany o ok. 90%, w wyniku zmian w dostępie do łowisk oraz restrukturyzacji branży w czasie przemian ustrojowych. Obecnie floty niektórych krajów UE, w tym pojedyncze jednostki z Polski, poławiają głównie na szelfie Mauretanii, jednak w 2012 r. wstrzymano połowy. Ryby pochodzące z połowów w ramach umów z krajami trzecimi stanowią nadal ważny element utrzymania stabilnych dostaw podstawowego źródła białka do krajów Afryki. Jednak w ocenie przedsiębiorców europejskich sytuacja w Afryce Zachodniej sprzyja państwom trzecim, które są tam obecne - główni[...]

 Strona 1