Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Monika Radzymińska"

Wody butelkowane dlaczego rośnie ich spożycie? DOI:10.15199/65.2017.11.2


  Różnorodność wód butelkowanych pozwala konsumentowi na dobranie wody odpowiedniej dla niego pod względem składu, cech sensorycznych i innych wyróżników. Wśród wód butelkowanych dostępnych na rynku można znaleźć naturalne wody mineralne i wody źródlane. Chociaż w klasyfikacji wód butelkowanych wyróżnia się jeszcze jedną grupę produktów - wody stołowe, to ten rodzaj wody praktycznie nie występuje na rynku, a jedynie sporadycznie jest produkowany dla określonych grup nabywców. Dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują, że obecnie w Polsce jest 113 wód butelkowanych uznanych za naturalne wody mineralne [10]. Znaczną część tych produktów stanowią wody średnio- i niskozmineralizowane, a właściwości o znaczeniu fizjologicznym często są im przypisywane jedynie ze względu na niską zawartość sodu - poniżej 20 mg/l wody.W Polsce mimo poprawy jakości wody wodociągowej w ostatnich dekadach, wciąż odnotowuje się wzrost spożycia wód butelkowanych. Nie jest to tendencja odosobniona, spożycie konsekwentnie rośnie również w innych krajach, w których jakość wody z kranu jest uważana za doskonałą [8, 12]. Dynamicznemu rozwojowi rynku wód butelkowanych sprzyja coraz większa świadomość konsumentów dotycząca zdrowotnych aspektów spożywania wody. Konsumenci coraz chętniej sięgają po produkty niezawierające konserwantów, sztucznych słodzików czy barwników. Szukają produktów o niskim stopniu przetworzenia, zwracając większą uwagę na ich skład. Wody butelkowane przestały być jedynie napojem gaszącym pragnienie, a zaczęły być postrzegane jako źródło składników mineralnych niezbędnych dla zachowania zdrowia. RYNEK I KONSUMPCJA wód butelkowanych w Polsce Wody butelkowane zyskują na popularności, a ich coraz większe znaczenie dla zdrowego stylu życia Polaków znajduje odzwierciedlenie w zmianach sprzedaży w ciągu ostatnich lat [14]. Według danych KMPG [20], w 2015 r. Polacy wydali na wody butelkowane prawie 4,9 mld zł, kupując 3,2 mld l tego produ[...]

Wpływ ultradźwięków na cechy jakości żywności DOI:10.15199/65.2018.12.10


  Ultradźwięki to drgania mechaniczne cząsteczek wokół stanu równowagi z częstotliwością powyżej 20 kHz. Mogą być stosowane do wspomagania procesów i operacji technologicznych, w tym do wydłużania okresu trwałości produktu [1, 2, 3, 4]. W zależności od zastosowanych parametrów ultradźwięków można je również wykorzystać np. do nieniszczącej analizy składu żywności czy jej identyfikacji lub do niszczenia drobnoustrojów, modyfikacji albo niszczenia struktury. Zastosowanie ultradźwięków dużej mocy i niskiej częstotliwości pozwala na uzyskanie efektów sterylizacji czy pasteryzacji [5]. Jest to możliwe dzięki zjawisku kawitacji polegającemu na gwałtownym zapadaniu się pęcherzyków gazów (w przypadku żywności najczęściej powietrza) rozpuszczonych w materiale biologicznym. Implozja powoduje chwilowy, miejscowy wzrost temperatury do ok. 5000 K i ciśnienia do ok. 100 MPa, nie powodując nadmiernego podnoszenia temperatury całej objętości [6, 7, 8].W Katedrze Podstaw Bezpieczeństwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 10 lat prowadzone są intensywne badania nad wpływem ultradźwięków na surowce i produkty żywnościowe oraz ich wykorzystaniem w przetwórstwie rolno-spożywczym. Dowiedziono, iż wykorzystanie ultradźwięków, jako metody diagnostyczno-pomiarowej, pozwala wykrywać zafałszowania oliwy, zwłaszcza rodzaju extra virgin [9]. Obecnie trwa szeroko zakrojona dyskusja na temat tego, czy metoda ultradźwiękowa jest ekologiczną metodą przetwórstwa żywności i czy żywność sonikowana jest nieszkodliwa dla człowieka. Podczas II Konferencji Naukowej "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" w Krzyżowej w marcu 2017 r. odbyła się dyskusja z udziałem naukowców i przedstawicieli przemysłu spożywczego. Jej efektem była wspólna konkluzja, że metoda ultradźwiękowa jest ekologiczną metodą obróbki żywności. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od lat wyznacza kierunki badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego. W ramach realizacji z[...]

Wytłoki owocowe jako dodatek do kruchych ciastek DOI:10.15199/65.2016.10.7


  SŁOWA KLUCZOWE: ocena organoleptyczna, potencjał antyoksydacyjny, właściwości przechowalnicze, właściwości mechaniczne KEY WORDS: organoleptic assessment, antioxidant status, preservation properties, mechanical properties Wyroby ciastkarskie ze względu na wysokie walory sensoryczne stanowią popularną grupę produktów spożywczych. W Polsce kruche ciastka są produktem powszechnie spożywanym, bez względu na poziom zamożności, m.in. z powodu znaczącej wartości odżywczej, różnych smaków ciastek oraz długiego okresu trwałości [3]. Konsument stawia tej grupie produktów wysokie wymagania dotyczące nie tyko wyglądu i smaku, ale także tekstury, która podczas przechowywania nie powinna ulegać pogorszeniu [9]. Polska jest liderem wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem sprzedaży herbatników i ciastek, a mimo to spożycie kruchych ciastek w Polsce jest dwukrotnie mniejsze niż w Wielkiej Brytanii i trzykrotnie niż w Irlandii czy w Niemczech. W 2013 r. wynosiło 4,5 kg/osobę/rok i ciągle rośnie [2]. Według prognoz KPGM w Polsce wzrost sprzedaży wyrobów ciastkarskich typu herbatniki i ciastka w latach 2013-2018 wyniesie ok. 6% [13]. Jednym z powodów jest zwiększenie przez producentów oferty o pełnoziarniste wyroby o wysokiej wartości odżywczej i niskiej wartości energetycznej. Jest to konsekwencją rosnącego zapotrzebowania na zdrową żywność i coraz większą świadomość konsumentów dotyczącą zdrowego żywienia. Producenci żywności starają się wzbogacać wyroby ciastkarskie o surowce podnoszące ich wartość odżywczą [1]. Szansą jest wykorzystanie wytłoków owocowych pozostałych po produkcji soków, które są odpadem przetwórstwa owocowego. Wytłoki owocowe to bogate źródło substancji bioaktywnych o działaniu prozdrowotnym, jak błonnik pokarmowy czy polifenole. Jako dodatek do żywności podnoszą wartość odżywczą produktu finalnego, ale również mogą przedłużyć jego trwałość. Na rynku konsumenckim rośnie popyt na żywność wysokiej jakośc[...]

 Strona 1