Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Beata Przygoda"

Określanie wartości odżywczej do celów etykietowania żywności DOI:10.15199/65.2016.8.4


  Od 13 grudnia 2016 r. podawanie informacji o wartości odżywczej w etykietowaniu żywności będzie obowiązkowe. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, określenie wartości odżywczej środków spożywczych można wykonać opierając się na analizie żywności, obliczeniu na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników lub obliczeniu na podstawie ogólnodostępnych i zaakceptowanych danych. Wybór metody zależy od rodzaju produktu spożywczego, jego składu oraz warunków procesu technologicznego.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (....) [11] wprowadza istotne zmiany dotyczące podawania informacji żywieniowej w etykietowaniu środków spożywczych w stosunku do obowiązujących dotychczas przepisów. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku prezentowania informacji żywieniowej w etykietowaniu żywności od 13 grudnia 2016 r. Z tego obowiązku zwolnione są: żywność nieopakowana, napoje o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętościowo oraz środki spożywcze wymienione w załączniku V do ww. rozporządzenia. W rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 określono zarówno elementy obowiązkowe, jak i dobrowolne informacje o wartości odżywczej środka spożywczego. Obowiązkowo należy podawać: wartość energetyczną oraz zawartość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka i soli. Ponadto można zadeklarować zawartość jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, alkoholi wielowodorotlenowych, skrobi, błonnika oraz witamin i składników mineralnych wymienionych w części A zał. XIII do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Wartość energetyczną i zawartość składników odżywczych wyraża się w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml produktu. Dodatkowo można dokonać przeliczeń na porcję lub jednostkową ilość żywności łatwo rozpo[...]

Wzbogacać żywność czy nie wzbogacać?

Czytaj za darmo! »

Odpowiednia i urozmaicona dieta powinna dostarczyć wszystkich składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju i zachowania zdrowia człowieka, w ilościach zgodnych z zaleceniami żywieniowymi. Jednak współczesny styl życia wynikający m.in. z urbanizacji i uprzemysłowienia, wpływa na zmniejszenie aktywności fizycznej człowieka, co prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania organizmu na[...]

 Strona 1