Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Bielański"

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Schemat certyfikacji FSSC 22000 a ISO 22000 DOI:


  Norma PN EN-ISO 22000 z 2006 r., wydana w 2005 r. jako norma międzynarodowa, na początku 2006 r. została wydana po polsku. Standard ten mogą wdrażać i certyfikować na zgodność z nim organizacje należące do łańcucha żywnościowego. Jest adresowany do organizacji bezpośrednio i pośrednio uczestniczących w łańcuchu żywnościowym - przede wszystkim należących do grupy producentów żywności, czyli głównych operatorów w produkcji żywności oraz do dostawców surowców (np. producentów dodatków do żywności), firm cateringowych, handlowych, a także organizacji zajmujących się usługami pomocniczymi dla producentów żywności, np. dla firm transportowych, operatorów w sektorze magazynowania, czy producentów opakowań. Normę mogą stosować również hodowcy i plantatorzy, aczkolwiek w tym obszarze odpowiedniejszy jest standard stosowany w rolnictwie GlobalGAP. Przedsiębiorstwa, które już wdrożyły system HACCP, niewielkim nakładem pracy mogą uzupełnić wymagania i pracować zgodnie z systemem opartym na ISO 22000. NORMA ISO 22000 Zarys wymagań Podstawą wymagań normy ISO 22000 są przede wszystkim dwa zagadnienia. Jak w każdym systemie ISO, wymaganiem podstawowym jest spełnienie wymagań prawnych i wykazanie, że się je spełnia. Drugi ważny element to konieczność sprostania wymaganiom klienta, które zostały z nim wcześniej ustalone - oczywiście tych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności. Norma zawiera osiem punktów, przy czym przede wszystkim istotne są wymagania zawarte w pkt. 4-8. Warto zaznaczyć, że konstrukcja normy ISO 22000 jest podobna do normy ISO 9001:2008, co ułatwia integrację obu standardów i upraszcza również tworzenie dokumentacji systemowej w przypadku, gdy przedsiębiorstwo chce wdrożyć wymagania obu norm. Punkt 4 normy ISO 22000 zawiera wymagania dotyczące dokumentacji, która będzie podstawą systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności organizacji. Norma wymaga ustanowienia, udokumentowania i utrzymywania skutecznego syst[...]

 Strona 1