Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jowita Prokop"

Procedura rejestracyjna w okresie przejściowym Nowa żywność DOI:


  Przemysł spożywczy jest innowacyjnym sektorem rynku. Konsumenci oczekują coraz nowszych produktów o ulepszonym składzie i właściwościach. Jednym ze sposobów osiągnięcia przewagi w branży spożywczej jest wprowadzenie na rynek tzw. nowej żywności, tj. żywności niespotykanej powszechnie na rynku spożywczym Unii Europejskiej przed 1997 r. Żywność taka wymaga jednak wcześniejszej rejestracji. Procedury autoryzacji są skomplikowane i rozciągnięte w czasie. Odpowiadając na wyzwania rynku, państwa członkowskie i organy Unii Europejskiej znowelizowały przepisy proceduralne dotyczące dopuszczania novel food i zastąpiły starą regulację (rozporządzenie (WE) nr 258/97) nowymi przepisami (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2283). W teorii opisana zmiana ma przynieść skrócenie i uproszczenie postępowania, ale szczegóły nowej procedury oraz jej zastosowanie w praktyce mogą przeszkodzić w realizacji powyższych założeń. Dodatkowo osłabienie ochrony praw autorskich do kosztownych badań naukowych niezbędnych do wprowadzenia innowacyjnego produktu lub składnika na rynek może zniechęcić wielu przedsiębiorców do występowania o zezwolenie.Zagadnienia nowej żywności i składników dotyczą wszystkich producentów artykułów spożywczych, a wobec szybkiego postępu technologicznego inwestycje w nowe, ulepszone produkty stały się koniecznością. Oświadczenia zdrowotne umieszczane na opakowaniach produktów, wg badań, mają duże znaczenie przy wyborze produktów przez konsumentów1. Badacze twierdzą, że dbałość o zdrowie motywuje konsumentów do zakupu żywności, a same oświadczenia zdrowotne mogą mieć korzystny wpływ na wzrost sprzedaży2. Z wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu CYMBOL3 wynika, że oświadczenia zdrowotne dotyczą ok. ¼ europejskich produktów4. Jednocześnie opis właściwości prozdrowotnych produktów oraz składników ogranicza się do dozwolonych oświadczeń zdrowotnych ze wspólnotowego wykazu oraz rozszerzające[...]

 Strona 1