Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Wojciechowski"

Pompy próżniowe w przemyśle spożywczym


  Trudno wyobrazić sobie przetwarzanie żywności bez zastosowania próżni. Dla klienta kupującego gotowy, zapakowany i świeżo wyglądający produkt próżnia kojarzy się na ogół wyłącznie z kosmosem. Dzisiejsze technologie produkcji żywności bez zastosowania próżni nie mogłyby być tak dalece zaawansowane lub w ogóle nie mogłyby istnieć. Próżnią nazywamy rozrzedzony gaz lub odpowiadający mu stan którego ciśnienie lub gęstość jest mniejsza od otaczającej go atmosfery. Najczęściej stosowaną jednostką wartości próżni, spotykaną w przemyśle, jest milibar [mbar], odpowiadający wartości 0,001 bar, przy czym jednostką podstawową ciśnienia w układzie SI jest paskal. W wielu zastosowaniach spotyka się poziom próżni wyrażony w procentach - próżni maksymalnej odpowiada wartość 100%.Przy opisywaniu wartości próżni może dojść do niejednoznacznego określenia jej poziomu. Wynika to z faktu, że część personelu technicznego posługuje się wartościami względnymi, podawanymi w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego, np. przy odczycie wartości z manometru wskazówkowego, a pozostała część posługuje się ciśnieniem absolutnym, które pozwala jednoznacznie określić wartość próżni czy nadciśnienia.W zakładach przemysłu spożywczego, w zależności od wymagań technologicznych, stosowne są zazwyczaj pompy pracujące w zakresie próżni niskiej lub średniej.RODZAJE POMP PRÓŻNIOWYCH Pompy próżniowe można sklasyfikować wg wielu kategorii, np. wg poziomu uzyskiwanej próżni, zasady działania czy rodzaju pracy. Z uwagi na zasadę działania rozróżnia się pompy transportujące gaz i wiążące (pochłaniające) gaz. Ograniczeniem w przypadku pomp wiążących gazy jest skończona możliwość ich absorpcji - po zakończonym procesie muszą być poddane regeneracji. Do grupy pomp absorpcyjnych należą m.in. pompy jonowe, sublimacyjne, kondensacyjne czy kriogeniczne. Pompy transportujące gaz dzieli się na dynamiczne i statyczne. W pompach dynamicznych podciśnienie jest uzyskiwane przez przy[...]

Pompy niezbędne w przemyśle spożywczym DOI:


  Obecnie trudno wyobrazić sobie przetwarzanie żywności bez zastosowania próżni. Zakłady przetwórstwa spożywczego wykorzystują ją w wielu procesach. Próżnia przyczynia się do optymalizacji wszelakich procesów produkcyjnych - skrócenia czasu ich trwania, zwiększenia wydajności i efektywności, a w technologii - wydłużenia okresu zachowania świeżości czy poprawy barwy produktów. Bezpośrednio przekłada się to na wypracowywane zyski oraz na zwiększenie konkurencyjności. Stosowanie próżni stało się zatem absolutnie niezbędne w przemyśle spożywczym. GENERATORY PRÓŻNI Przemysł spożywczy jest bardzo różnorodny, linie produkcyjne bardzo rozbudowane, jest więc wiele możliwości zastosowania podciśnienia. Najpopularniejszą grupę pomp próżniowych stosowanych w przetwórstwie spożywczym stanowią pompy statyczne (objętościowe), gdzie próżnia uzyskiwana jest w wyniku zwiększania objętości komory po stronie ssącej i zmniejszania po stronie tłocznej. W tej grupie pompy dzielimy na: ??oscylacyjne, pompy typu scroll, membranowe tłokowe, ??z podwójnym rotorem, pompy Rootsa, śrubowe, kłowe, ??z pojedynczym rotorem, pompy z pierścieniem cieczowym, pompy łopatkowe olejowe i bezolejowe, pompy z wirującym tłokiem. Porównanie wydajności pomp próżni[...]

 Strona 1