Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN CZUBA"

Agrochemiczne kryteria zapotrzebowania na nawozy mineralne DOI:

Czytaj za darmo! »

Uzasadniono konieczność dalszego rozwoju dostaw nawozów mineralnych dla rolnictwa. Omówiono agrochemiczne właściwości obecnie dostępnych nawozów mineralnych oraz przedstawiono propozycje zmiany zestawu nawozów w związku z wymaganiami rolnictwa. Stymulujący wpływ nawożenia na wielkość plonów roślin uprawnych znany jest już od pierwszych prób prowadzenia uprawy. Od najdawniejszych czasów starano się zapobiegać stopniowemu wyczerpywaniu się składników pokarmowych z gleb przez dostarczanie różnych materiałów organicznych, związków wapnia bądź popiołu (w wyniku prowadzenia gospodarki żarowej polegającej na wypalaniu lasów przed uprawą roślin). Współczesne zasady prawidłowego nawożenia opierają się na prawie Voisina, według którego do uzyskania jak największych plonów roślin o pożądanej wartości biologicznej konieczne jest stosowanie nawozów, w celu wyrównania wszelkich zachwiań równowagi składników mineralnych w glebie. Właściwe nawożenie prowadzi do zwiększenia plonów roślin uprawnych, zmiany jakości roślin i zasobności gleb, przy czym zaznacza się niekorzystny wpływ nawozów na środowisko naturalne (głównie na wody wgłębne i powierzchniowe). Zakłada się, że azot, fosfor, potas, magnez, wapń, sód, siarka, chlor, bor, miedź, mangan, molibden, cynk, żelazo, kobalt (i kilka innych pierwiastków o mniejszym znaczeniu fizjologicznym) są niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. Dostępne dla roślin formy składników pokarmowych zawarte w glebach stanowią labilną część środowiska glebowego. Są one wyczerpywane przez rośliny uprawne, a następnie częściowo uzupełniane z rezerw glebowych w wyniku wielu procesów biologicznych, chemicznych i fizycznych. Zadaniem chemii rolnej jest między innymi rozpoznawanie dynamiki poszczególnych procesów oraz ilościowe bilansowanie skutków tych procesów. Wyniki tego typu badań stanowią podstawę do opracowywania odpowiednich systemów nawożenia. Do prowadzenia upraw roślinnych potrzebne są gleby bogate [...]

Zapotrzebowanie polskiego rolnictwa na nawozy mineralne do roku 2010

Czytaj za darmo! »

Opierając się na analizie wyników produkcyjnych w rolnictwie i danych dotyczących zużycia nawozów mineralnych w latach 1975÷1989, opracowano prognozę, której podstawą są zagadnienia związane z rozwojem produkcji roślinnej do 2010 r. oraz efektywnością i opłacalnością nawożenia mineralnego w Polsce. Określono zapotrzebowanie na nawozy mineralne w ujęciu ilościowym oraz asortymentowym; progno[...]

 Strona 1