Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ELIGIUSZ KOWALSKI"

Badania odzysku fosforu ze ścieków komunalnych metodą strąceniową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych odzysku fosforu ze ścieków komunalnych. Fosforany wytrącano w formie struwitu (MgNH4PO4 6H2O) z odcieków powstających przy odwadnianiu osadów z fermentacji metanowej. Proces prowadzono w reaktorze stożkowym o objętości 10 dm3, stosując MgCl2 oraz MgO. Określono wpływ odczynu, stosunku molowego Mg:P oraz czasu zatrzymania w reaktorze na efektywnoś[...]

Kinetyka wytrącania struwitu w reaktorze periodycznym i przepływowym w skali laboratoryjnej

Czytaj za darmo! »

Opisano kinetykę wytrącania struwitu z roztworów powstających podczas odwadniania osadów pofermentacyjnych oraz jej zależność od sposobu zmiany odczynu i napowietrzania mieszaniny reakcyjnej. Podjęto również próby określenia wpływu rozpuszczalności związków magnezu na szybkość reakcji. Struvit was pptd. from outflows from digested sludges with solid or dissolved MgCl2 in a stirred batch re[...]

 Strona 1