Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KINGA LESZCZYŃSKA"

Trendy w badaniach kontrolowanej reakcji hydrolizy związków glinoorganicznych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury na temat kontrolowanej reakcji hydrolizy związków glinoorganicznych, prowadzącej do trwałych kompleksów hydroksyglinowych, a w tym pochodnych hydroksyglinowych stabilizowanych rozbudowanym przestrzennie ligandem b-diketiminowym. Pokazano możliwość wykorzystania tych kompleksów jako prekursorów alumoksanów oraz układów bimetalicznych Al-O-M. A review of reacti[...]

Modyfikacja nowej metody otrzymywania kalcypotriolu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono opis modyfikacji newralgicznych punktów laboratoryjnej syntezy kalcypotriolu, pozwalających na opracowanie stabilnej technologii wytwarzania substancji farmaceutycznej. Critical steps in the lab. synthesis of calcipotriol of natural steroid raw materials were modified to develope a stable technol. process suitable for large-scale manufg. the drug. The modification consisted in[...]

Ekonomiczna metoda otrzymywania dokserkalcyferolu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono opis wydajnej syntezy dokserkalcyferolu (1a-hydroksy-witaminy D2), nowego leku na rynku polskim, stosowanego w przypadkach zaburzeń w gospodarce wapniowo-fosforanowej u chorych z przewlekłą chorobą nerek. Wysoką wydajność procesu uzyskano dzięki zastosowaniu zaawansowanego strukturalnie witaminowego związku pośredniego, wytwarzanego w Instytucie Farmaceutycznym oraz dzięki s[...]

Polimorfizm maleinianu rosiglitazonu. Fakty i mity

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie popularnego preparatu przeciwcukrzycowego maleinianu rosiglitazonu opisano, jak zjawisko polimorfizmu substancji czynnej leku może być wykorzystane przez niektóre firmy do prób manipulacji patentowych. On the example of rosiglitazone maleate, a popular drug for diabetes, it was shown how the polymorphism of the active pharmaceutical ingredient of a drug can be used as a pote[...]

 Strona 1