Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KAMILA KOBYLIŃSKA"

Badania równoważności biologicznej odtwórczych preparatów farmaceutycznych.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób prowadzenia badań równoważności biologicznej dla potrzeb rejestracji preparatu odtwórczego (lek generyczny). Wykazanie biorównoważności uzasadnia możliwość stosowania tego leku w zastępstwie leku oryginalnego. W pracy podano przegląd metod oznaczania substancji leczniczych oraz statystycznej oceny wyników badań. A review with 17 refs. covering bioavailability and bioeq[...]

Metody izolowania substancji leczniczych z materiału biologicznego

Czytaj za darmo! »

Omówiono najczęściej stosowane metody izolowania substancji leczniczych z materiału biologicznego (odbiałczanie, ekstrakcja, bezpośredni nastrzyk), ich zalety i wady. A review covering methods for drug isolation from biological matrices by protein pptn., liq.-liq. extn., solid-phase extn. and direct injection. Their advantages and limitations were discussed. Some examples of application of [...]

Wpływ materiału biologicznego na oznaczanie substancji leczniczych i ich metabolitów za pomocą LC-MS

Czytaj za darmo! »

Opisano metody badania wpływu materiału biologicznego na oznaczanie substancji leczniczych i ich metabolitów za pomocą chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas. Przedstawiono istotę zjawiska, czynniki wpływające na jego występowanie, sposoby oceny jakościowej i ilościowej. Omówiono znaczenie oraz sposoby eliminacji wpływu matrycy. The ionisation suppression or enhancement c[...]

 Strona 1