Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DAGMARA MARTYSZ"

Etery allilowe - fotoreaktywne modyfikatory polimerów

Czytaj za darmo! »

Omówiono proces fotopolimeryzacji z udziałem eterów mono- i diallilowych dioli C4: butan-1,4- diolu, (Z)-2-buten-1,4-diolu i 2-butyn-1,4-diolu oraz scharakteryzowano otrzymane powłoki lakiernicze. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono przydatność eterów monoi diallilowych do chemicznej modyfikacji powłok epoksydowych i poliestrowych. Mono and diallyl ethers of butane-, (Z)-2-bute[...]

 Strona 1