Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Zakrzewski"

"Nowoczesne pralnictwo"

Czytaj za darmo! »

Pod takim tytułem odbyło się seminarium, które 27 listopada w Warszawie zorganizował Warszawski Oddział Stowarzyszenia Włókienników Polskich oraz działający przy oddziale Zespół ds. Pralnictwa. O "Nowych technikach i technologiach pralniczych zaprezentowanych na specjalistycznej wystawie EXPO DETERGO" mówił Bronisław Kaczorowski z łódzkiej firmy MULTITECHNIK. Targi te odbywają się co dwa la[...]

Wykorzystanie fosgenu i tiofosgenu do modyfikacji grup funkcyjnych w rodnikach nitroksylowych

Czytaj za darmo! »

Reakcje fosgenu i tiofosgenu z pochodnymi 2,2,6,6-tetrametylopiperydyl-4-oksylu-1 (TEMPO) prowadzą do rodników nitroksylowych z reaktywnymi grupami funkcyjnymi [TEMPO-NC, TEMPO-NCX (X=O,S,Se), TEMPO-OCSCl]. Półprodukty te posłużyły do syntezy dalszych 4- podstawionych sześcioczłonowych rodników nitroksylowych: produktów wielokomponentowych reakcji Passeriniego i Ugi, pochodnych mocznika i[...]

Włókiennicy i pralnicy w Warszawie

Czytaj za darmo! »

Kilkadziesiąt osób, przedstawicieli pralni i zakładów włókienniczych oraz instytutów naukowo-badawczych z całej Polski uczestniczyło w Warszawie 25 maja br. w konferencji szkoleniowej nt. "Właściwości i sposoby konserwacji nowoczesnych wyrobów tekstylnych". Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Włókienników Polskich, Oddział w Warszawie. Prezes oddziału Jadwiga Zielińska serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych. Na początku spotkania niespodzianka: firmy, które zgłosiły najszybciej swój akces w konferencji otrzymały prezenty ufundowane przez organizatorów.Wykład otwierający konferencję wygłosił Zdzisław Czaplicki z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, który mówił o "Właściwościach nowoczesnych wyrobów wełnianych". Podkreślił zalety wysokorunowych[...]

Textilcross ma 30 lat

Czytaj za darmo! »

W 1979 roku z Piątku, geograficznego środka Polski, wystartowała impreza pod nazwą Textilcross-33. Obok Stowarzyszenia Włókienników Polskich współorganizatorami byli: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi oraz Poradnia Zdrowego Człowieka Akademii Medycznej w Łodzi. Na ten pierwszy Textilcross, którego dystans wyniósł 33 km, zgłosiło się ponad 500 uczestników. Nikt wtedy nie przypuszczał, że impreza przetrwa trudne lata polityczno-gospodarczej transformacji w Polsce. Pomysłodawcą i organizatorem biegu Textilcross jest prof. Janusz Szosland, honorowy prezes SWP. Do sukcesu imprezy przyczyniło się także wiele innych osób, pasjonatów rekreacyjnego biegania, a wśród nich Henryk Kuński, Ryszard Rippl, Włodzimierz Konecki, Jerzy Pieczora, Antoni Smolarek, Gabriel Kabza.W tegorocznym,[...]

X Jubileuszowe Sympozjum El-Tex 2012

Czytaj za darmo! »

W dniach od 12 do 13 listopada br. w Łodzi odbyło się X Jubileuszowe Sympozjum El-Tex pt. Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne - nowe materiały i technologie. Organizatorami imprezy byli: Instytut Włókiennictwa, Politechnika Wrocławska, Polski Komitet Elektrostatyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Warszawy oraz Sekcja Kompatybilności Elektromagnetycznej PAN przy współpracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera z Łodzi i Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Moratex. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski - rektor Politechniki Wrocławskiej, a przew[...]

70 lat Instytutu Włókiennictwa DOI:


  Instytut Włókiennictwa w Łodzi jest najstarszą w Polsce jednostką naukowo- badawczą przemysłu włókienniczego. W swej długoletniej działalności odgrywał zawsze znaczącą rolę w tworzeniu nowych technologii włókienniczych i współpracował w tej dziedzinie z wieloma zakładami przemysłowymi. Dzisiaj Instytut ma uznaną pozycję naukową w kraju i zagranicą, nie ustaje w poszukiwaniu nowych obszarów badań, współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi centrami naukowymi i uniwersytetami w programach i projektach badawczych o charakterze interdyscyplinarnym. 16 czerwca br. Instytut obchodził uroczyście swoje 70-lecie. W pięknej Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na uroczystej Gali Jubileuszu zgromadziło się około 300 osób: pracownicy IW, obecni i emerytowani, przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek naukowo-badawczych, szkół wyższych i przedsiębiorstw. Byli też przedstawiciele władz miasta, posłowie, europosłowie, przedstawiciele ministerstw i organów centralnych. Zebrani z zaciekawieniem obejrzeli inter[...]

Spotkanie w Nieznanicach DOI:


  W połowie czerwca "Pałac Nieznanice" koło Kłomnic niedaleko Częstochowy gościł kilkudziesięciu uczestników konferencji naukowo- technicznej nt. "Zainwestuj w przyszłość. Innowacje w barwieniu i wykończaniu tekstyliów". Organizatorem konferencji, na której zaprezentowano produkty i technologie niemieckiej firmy Pulcra Chemicals, był MIKRONET SA z Bielska-Białej oraz PULCRA CHEMICALS. Gości powitali: prezes zarządu firmy Mikronet Wiktor Kirschner i Patrick Naert - Sales Dire[...]

III Jurajskie Warsztaty Szkoleniowe DOI:


  W pięknych plenerach Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo Hucisko" w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w dniach od 8 do 10 września br. spotkali się uczestnicy III Jurajskich Warsztatów Szkoleniowych. Wiodącym tematem były "Kompozyty, laminaty, wyroby warstwowe". Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Włókienników Polskich i Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów, patronem medialnym - nasze czasopismo. Warsztaty są skierowane do wszystkich osób działających w branży wyrobów włókienniczych dla potrzeb techniki. Uczestniczy w nich kadra kierownicza, technolodzy, przedstawiciele handlowi, służby utrzymania ruchu, a także inwestorzy, projektanci, wykonawcy, pracownicy naukowi oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniami związanymi z produkcją, modyfikacją i zastosowaniem technicznych wyrobów włókienniczych w różnych gałęziach przemysłu. Otwarcie konferencji zaczęło się od krótkiego wystąpienia wic[...]

Jubileuszowa konferencja w Ustroniu DOI:

Czytaj za darmo! »

Ponad 80 przedstawicieli przemysłu i nauki uczestniczyło w XX Konferencji Naukowo-Technicznej nt. "Geosyntetyki i tekstylia techniczne w budownictwie i ochronie środowiska" oraz w Warsztatach Szkoleniowych nt. "Zastosowanie geosyntetyków i tekstyliów technicznych w obiektach inżynierskich" w Ustroniu w dniach od 21 do 23 listopada br. Gości powitała przewodnicząca Stowarzyszenia Producentów Geotekstyliów dr inż. Joanna Grzybowska- Pietras. Konferencję otworzył rektor Akademii Techniczno- -Humanistycznej w Biel[...]

 Strona 1  Następna strona »