Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH KACZMAREK"

Projekt naczynia analitycznego do odwzorowania w małej skali obiegu wody basenowej z wyłączeniem układu filtracji i dezynfekcji DOI:10.15199/148.2018.9.5


  Długotrwałe przebywanie w halach basenów krytych (z których THM - trihalometany - nie są skutecznie usuwane) może powodować m.in. nowotwory, astmę zawodową, katar, schorzenia górnych dróg oddechowych, podrażnienia skóry oraz oczu. Szczególnie szkodliwe jest oddziaływanie THM na organizmy dzieci na basenach szkolnych o niskiej czystości wody. Dlatego celowym wydaje się prowadzenie prac mających na celu monitorowanie i poprawę funkcjonowania najważniejszych układów technologicznych (również związanych z zapewnieniem odpowiednich parametrów wody) [1]. Do najważniejszych układów technologicznych basenów należy zaliczyć: - układy filtracji, - układy podgrzewania wody basenowej, - układy podgrzewania wody sanitarnej, - układy ogrzewania i wentylacji (klimatyzacji). Przedmiotem prac przedstawionych w artykule i realizowanych w projekcie badawczym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nt.: "Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych (OHT) - nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu, takich jak trihalometany (THM), oraz ich usuwania z basenów krytych" jest opracowanie projektu naczynia analitycznego do odwzorowania w małej skali obiegu wody basenow[...]

Zastosowanie interfejsu graficznego pakietu Matlab/Simulink do utworzenia aplikacji systemu wbudowanego STM32F4 dla robota mobilnego DOI:10.15199/148.2019.7-8.4


  Robotyka mobilna głównie może kojarzyć się z robotami jeżdżącymi, jednak w rzeczywistości istnieje wiele robotów kroczących, pełzających, pływających oraz latających o różnorakich konstrukcjach. Robotyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, znajdującą wiele praktycznych zastosowań w życiu codziennym i nie tylko: poczynając od powszechnie dostępnych robotów odkurzających, po drony mające zastosowania szpiegowskie, a w przypadku dronów wojskowych umożliwiające nawet ostrzelanie celu lub rozpylenie środków chemicznych. Militarny aspekt robotyki znajduje również zastosowanie w mobilnych robotach saperskich, umożliwiając eliminowanie narażeń zdrowia i życia ludzi [1]. Programistyczne narzędzia inżynierskie wykorzystujące graficzny interfejs użytkownika stanowią alternatywę dla tradycyjnego sposobu tworzenia aplikacji. Jednym z popularniejszych narzędzi symulacyjnych i obliczeniowych jest program Matlab wraz z rozszerzeniem Simulink zapewniającym GUI, popularne regulatory, filtry i inne zaawansowane narzędzia dostępne w postaci bloków funkcjonalnych, możliwych do implementacji w rzeczywistej aplikacji. Dodatki Simulink Coder i Matlab Coder pozwalają na utworzenie kodu źródłowego w C/C++, niezbędnego w celu skompilowania programu przeznaczonego dla systemu wbudowanego STM32F407VG Discovery. Wymienione narzędzia są niezbędne dla funkcjonowania biblioteki Waijung umożliwiającej obsługę peryferii systemów wbudowanych opartych na układach STM32F4 [2, 3]. Model fizyczny robota holonomicznego W ramach realizowanych prac projek tow ych w Laboratorium Robotyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej zaprojektowano i zbudowano holonomicznego robota mobilnego (rys[...]

Badanie powtarzalności robota przemysłowego na torze jezdnym DOI:10.15199/148.2017.9.8


  Na świecie następuje wyraźny rozwój automatyzacji fabryk. Jak podaje najnowszy raport Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR - International Federation of Robotics) opublikowany na koniec 2016 r., w 2015 r., przy 15% wzroście sprzedaży robotów na całym świecie, padł nowy rekord w liczbie ponad 253 tysięcy sprzedanych jednostek. Należy zaznaczyć, że najwyższy wzrost odnotowano w przemyśle elektronicznym (41%) i metalowym (39%). Specjaliści zakładają, że w ciągu najbliższych lat wzrost ten utrzyma się na poziomie 15% (rys. 1). Pomimo że obecnie na świecie największa liczba robotów przemysłowych jest wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym, największy wzrost sprzedaży w 2015 r., jak wspomniano wcześniej, odnotowano w przemyśle elektronicznym. Zainteresowanie uruchamianiem nowych stanowisk produkcyjnych w przemyśle elektronicznym widoczne jest również w Polsce. Robotyzacja stanowisk do montażu elektroniki Ogólnie ujmując, zrobotyzowane systemy montażowe należą do najbardziej złożonych systemów wytwarzania. Związane jest to głównie z wymogami dużej wydajności, elastyczności oraz sprawności. Z uwagi na fakt, że podczas montażu konieczne jest często chwytanie i manipulowanie różnorodnymi obiektami o złożonych kształtach, trzeba stosować dodatkowy osprzęt (dużą liczbę czujników, ustalaczy i stołów pozycjonujących). Montowane produkty często wymagają wykonywania złożonych ruchów ze względu na to, że same mają złożone kształty. Elementy zazwyczaj cechują się małymi wymiarami, więc odbiorcy robotów oczekują zwartych elastycznych manipulatorów, zajmujących małą [...]

Projekt aplikacji typu pick and place z robotem SCARA z wykorzystaniem funkcji śledzenia podajnika DOI:10.15199/148.2019.7-8.1


  Od wielu lat światowy rynek robotyki rozwija się dynamicznie. Potwierdzeniem tego są coroczne, rekordowe wyniki sprzedaży robotów przedstawiane w raportach publikowanych przez Międzynarodową Federację Robotyki (ang. IFR - International Federation of Robotics). Analizując wyniki raportów, można powiedzieć, że rynek robotyki rozwija się średnio z rocznym 15% wzrostem sprzedaży i instalacji nowych urządzeń. Liczba instalowanych robotów wpływa na dynamiczny rozwój serwisu i obsługi, a nowe rozwiązania robotów (np.: roboty współpracujące z ludźmi) pozyskują kolejne obszary zastosowań. Ze względu na podatność robotyzacji oraz zapotrzebowanie produktowe rynku najlepiej rozwijają się przemysł motoryzacyjny i elektroniczny. Należy tutaj zaznaczyć, że z uwagi na dużą konkurencyjność w przemyśle samochodowym i elektronicznym producenci z coraz większą częstotliwością wprowadzają nowe modele w tych branżach oraz zwiększają poziom robotyzacji tych właśnie gałęzi przemysłu [1 - 3]. W 2017 roku przy 30% wzroście sprzedaży robotów na całym świecie padł nowy rekord - ponad 381 tys. sprzedanych jednostek (IFR - raport z listopada 2018 r.). Najwyższy wzrost odnotowano w przemysłach elektronicznym (33%) i metalowym (55%), [3]. Stanowisko zrobotyzowane do aplikacji typu pick and place Do opracowania projektu aplikacji typu pick and place z robotem SCARA serii RH-3FHR-Q wykor[...]

Projekt aplikacji do pakowania konwerterów step-down LM2596 z wykorzystaniem robota IRB 360 DOI:10.15199/148.2019.7-8.2


  Robotyzacja aplikacji sortowania znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach produkcji (zwłaszcza w przemysłach spożywczym, farmaceutycznym i elektronicznym), gdzie konieczne jest sortowanie i pakowanie produktów. Z uwagi na duże zainteresowanie robotyzacją procesów pakowania i sortowania, producenci robotów przemysłowych oferują specjalistyczne programy lub moduły programowe, które mogą wspierać programistów w tworzeniu aplikacji sterujących robotami [1 - 3]. Przykładami mogą być produkty firmy ABB: PickMaster 3 i Picking PowerPac. Projekt aplikacji Głównym zadaniem aplikacji jest układanie przetwornic LM2596 w kontenerach, w sposób uporządkowany, zgodnie z przyjętym wzorcem układania (rys. 1). Przetwornice powinny być dostarczone do robota za pomocą podajnika taśmowego (ich położenie może być nieuporządkowane). Za pojedynczy cykl robota przyjęto zapełnienie kontenera zgodnie z przyjętym wzorcem. - Założenia - pakowanie produktu o wymiarach 43,5 × 21,5 × 12,5 (mm) i wadze 11 g, - zasięg robota co najmniej równy 800 mm, - wykorzystanie kamery do wykrywania położenia i orientacji detali na podajniku, - dosyłanie produktów oraz opakowań (konten[...]

Integracja sterownika PLC z robotem przemysłowym z użyciem protokołu ProfiBus DP na stanowisku paletyzacji DOI:10.15199/148.2019.7-8.3


  Obecnie na rynku znajduje się bardzo szeroki zakres protokołów transmisji. Podczas projektowania infrastruktury sieciowej o wyborze protokołu komunikacyjnego decyduje wiele aspektów. Jednym z nich jest cena samej infrastruktury. Często realizacja rozbudowanego systemu komunikacyjnego wiąże się ze znacznymi kosztami, które mogą zostać zmniejszone przez zastosowanie stosownego protokołu komunikacyjnego. Bardzo istotne jest również, czy nowo tworzona infrastruktura sieciowa ma być częścią istniejącego już systemu komunikacyjnego. W takim przypadku zastosowanie takiego samego protokołu komunikacyjnego znacząco ułatwi integrację z istniejącym już systemem, i - co się z tym łączy - zmniejszony zostanie koszt samej budowy. Ponadto, zmniejszone zostanie prawdopodobieństwo wystąpienia błędów współpracy urządzeń. Kolejnym istotnym aspektem jest dobór protokołu dla sieci na podstawie typu obsługiwanego przez większość urządzeń w sieci lub warstwy fizycznej transmisji (aby była jednorodna). Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania różnych mediów transmisji, co zmniejsza komplikacje całego projektu. Pod uwagę należy również wziąć parametry samej transmisji, m.in.: wielkość przesyłanych danych oraz szybkość transmisji. Współczesne systemy często połączone są z siecią globalną, oznacza to również, że pod uwagę należy wziąć bezpieczeństwo przesyłanych danych. Obecnie do najczęściej stosowanych protokołów transmisyjnych należą: Profinet-IO, ProfiBus DP, EtherNet\IP oraz Modbus RTU [1, 2]. Jednak według redakcji "Control Engineering Polska", obecnie największy udział w rynku ma ProfiBus DP dzięki wielu zaletom, do których należą m.in. prostota integracji urządzeń, szerokie zastosowanie wśr[...]

 Strona 1