Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Janeba-Bartoszewicz"

Wpływ rozdrobnienia i zwiększonej wilgotności paliw węglowych na skład chemiczny spalin DOI:10.15199/62.2019.8.15


  Zagadnienie jakości procesu spalania paliw stałych w kotłach grzewczych jest coraz częściej poruszane w dyskusji naukowej1). Głównym Politechnika Poznańska Bartosz Ciupek*, Edyta Janeba-Bartoszewicz, Rafał Urbaniak Effect of fineness and increased humidity of carbonaceous fuels on the chemical composition of exhaust gases Wpływ rozdrobnienia i zwiększonej wilgotności paliw węglowych na skład chemiczny spalin DOI: 10.15199/62.2019.8.15 Dr Edyta JANEBA-BARTOSZEWICZ w roku 1996 ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest adiunktem w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej. Specjalność - fizykochemia gazów i cieczy, chemia żywności. Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, tel.: (61) 665-22-14, GSM: +48 605-916-099, e-mail: bartosz.ciupek@put.poznan.pl Mgr inż. Bartosz CIUPEK w roku 2017 ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Jest doktorantem w Katedrze Techniki Cieplnej tej uczelni. Specjalność - wymiana ciepła, procesy spalania. * Autor do korespondencji: źródłem ciepła stosowanym w ogrzewnictwie krajowym są kotły spalające paliwa stałe. Jakość procesu spalania w kotłach małej mocy wynika bezpośrednio z parametrów konstrukcyjnych i termodynamicznych kotła oraz parametrów technicznych wykorzystanego paliwa2, 3). Z prowadzonych badań widać wpływ parametrów[...]

 Strona 1