Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Witold Rams"

Śp. Profesor Marian Noga 1939 - 2018 DOI:

Czytaj za darmo! »

Prof. dr hab. inż. Marian Noga urodził się 2 lutego 1939 we Lwowie. W roku 1945 rodzina przeniosła się do Krakowa. Marian studia wyższe ukończył w 1961 roku na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, obecnie Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie. Bezpośrednio po studiach został asystentem w Katedrze Maszyn i Pomiarów Elektrycznych AGH kierowanej przez prof. Władysława Kołka. Współpracował z prof. Arkadiuszem Puchałą. W roku 1969 obronił pracę doktorską na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH i uzyskał stopnień naukowy doktora. Temat rozprawy doktorskiej "Zagadnienia dynamiki przetworników asynchronicznych". Promotorem przewodu był prof. Arkadiusz Puchała. Marian Noga był pierwszym doktorem wypromowanym przez Profesora. W pierwszej połowie lat 70. XX wieku, wspólnie z prof. A. Puchałą, prowadził dodatkowo zajęcia dydaktyczne i prace dyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. W tym czasie prowadził także, wspólnie z prof. A. Puchałą, wykłady dla pracowników BOBRME Komel na temat "Dynamiki elektromechanicznych przetworników energii". Po śmierci prof. A. Pucha[...]

Wykrywanie defektów rdzeni maszyn prądu przemiennego

Czytaj za darmo! »

Tradycyjna metoda wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn elektrycznych prądu przemiennego, polega na wzbudzeniu kołowego pola magnetycznego w żelazie i obserwacji rozkładu temperatur na wewnętrznej powierzchni żelaza . Metoda ta ma jednak istotne wady: dużą wartość prądu wzbudzającego i potrzebną moc źródła, kilkugodzinny czas potrzebny do otrzymania wiarygodnych wyników. Stosowane są więc inne metody oparte na pomiarze pola magnetycznego przy powierzchni żelaza. Typowym urządzeniem jest system ELCID firmy ADWEL. Dla każdej pary zębów otrzymuje się jedną wartość w danym miejscu na długości stojana. Wymaganiem praktyki kontroli jest bardziej precyzyjne określenie miejsca zwarcia blach, porównywalne z metoda termowizyjną. Opracowano inny sposób pomiaru pola magnetycznego przy powierzchni żelaza, czujnikami elektronicznymi. Wykorzystywana głowica ma rozdzielczość przestrzenną wyników około 10 mm. Niezbędne pomiary i obliczenia oraz wizualizacja wyników realizowane są przez dedykowany program komputerowy. Abstract. It is presented a new method of detecting of faults in cores of AC electric machines based on measurement of the magnetic field near surface of the core. As the sensor Hall sensors have been used. (Fault diagnostics of AC electric machines cores based on scanning of magnetic field) Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, izolacja blach, badania diagnostyczne prądem zmiennym Keywords: electrical machines, stator core insulation, AC diagnostic tests Wstęp Tradycyjna metoda wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn elektrycznych prądu przemiennego, polega na wzbudzeniu kołowego pola magnetycznego prądem przemiennym maszyny, a następnie obserwacji rozkładu temperatur na wewnętrznej powierzchni żelaza, dotykowo lub za pomocą ka[...]

 Strona 1