Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Pijawski"

HyFlex-Geko uniwersalny klimakonwektor najnowszej generacji DOI:


  Płoną lasy Amazonii, płonie Syberia i równikowa Afryka. Wprawdzie w ujęciu globalnym jeszcze trochę nam brakuje do rekordowych pod względem ilości i wielkości pożarów lasów z lat 2003-2005, ale przez ostatnie piętnaście lat sytuacja klimatyczna oraz świadomość społeczna zmieniły się na tyle, że obecnie postrzegamy takie zdarzenia jako elementy układanki, która będzie miała kolosalny wpływ na zdrowie i styl życia naszych dzieci. Z przeprowadzonego w październiku i listopadzie 2018 roku badania "Future of Europe" na zlecenie Komisji Europejskiej (Special Barometer 479) wynika, że 93% Europejczyków (wśród Polaków ‒ 87%) uznaje antropogeniczność zmian klimatycznych. Jednocześnie 85% uważa, że walka z tymi zmianami, a zwłaszcza bardziej efektywne wykorzystanie energii wpłynie pozytywnie na wzrost ekonomiczny i rynek pracy w Europie. Potwierdzają to również statystyki, które wskazują, że w okresie 1990-2017 zmiany technologiczne skutkujące ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych o 22% są mocno skorelowane ze wzrostem produktu krajowego brutto o 58% w tym samym czasie. Dlatego też kraje Unii Europejskiej podjęły wyzwanie ograniczenia zużycia energii i osiągnięcie tzw. neutralności klimatycznej do roku 2050. Na co dzień korzystamy z energooszczędnych żarówek, pralek c[...]

 Strona 1