Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Siodla"

Piętnaście lat doświadczeń z badań i diagnostyki elektroenergetycznych linii kablowych tłumionym AC w miejscu zainstalowania DOI:10.15199/74.2019.9.7


  Biorąc pod uwagę, że niezawodny transport energii ma fundamentalne znaczenie dla infrastruktury lądowej i morskiej, ważne są aspekty prawidłowego i optymalnego prowadzenia kontroli jakości dla nowo instalowanych oraz będących już w eksploatacji linii kablowych. W rezultacie ważna dla operatorów sieci przesyłowych (OSP) jest odpowiedź na kilka pytań dotyczących opracowania, stosowania i dokonywania aktualizacji wewnętrznych procedur i standardów dla niezawodnego działania eksploatowanej sieci elektroenergetycznej. Operator sieci musi znaleźć odpowiedź na dwa najważniejsze pytania: ● Jak w sposób czuły i nieniszczący wykryć niewielkie wady związane z błędami montażowymi w nowo zainstalowanych liniach kablowych? ● W jaki sposób przeprowadzić nieniszczącą diagnostykę linii kablowych będących w eksploatacji, aby określić ich rzeczywisty stan? Zgodnie z obecnymi normami IEC, badania odbiorcze linii kablowych na napięcie do 150 kV i powyżej [2, 3], są swoim zakresem ograniczone do minimalnych zaleceń producenta, a zatem nie obejmują obecnych wymagań, aby zapobiegać uszkodzeniom linii kablowych podczas eksploatacji. W związku z tym, aby zapewnić niezawodną pracę sieci elektroenergetycznej i odpowiedzialnie zarządzać majątkiem sieciowym, operator danej sieci powinien uwzględnić określone i ważne cele badań odbiorczych linii kablowych. Prof. dr hab. inż. Edward Gulski (e.gulski@onsitehv.com), dr inż. Rogier Jongen - onsite hv solutions ag, Luzern, Switzerland, mgr inż. Jarosław Parciak - onsite hv solutions Central Europe, Warsaw, Poland, prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Siodla - Poznan University of Technology, Poznan, Poland Słowa kluczowe: kable zasilające, testy w miejscu zainstalowania, testy po ułożeniu, testy diagnostyczne, tłumione napięcie AC, DAC, WNZ - wyładowania niezupełne, lokalizacja defektów, współczynnik strat dielektrycznych, tgδ Wiadomo, że podczas standardowych [...]

 Strona 1