Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ KOMOROWICZ"

Zastosowanie wypełnień pierścieniowo-strukturalnych w praktyce przemysłowej

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano wypełnienia pierścien iowostrukturalne PSL i PSI. Podano przykłady ich zastosowań przez autorów w różnych procesach technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów ochrony środowiska. Wskazano na korzyści płynące z ich zastosowania. A review covering two types of Bednarski ring structured packings, viz., (i) leaved and (ii) aciculate rings, and their applications in [...]

Modelling of heat transfer in the ground Modelowanie przenoszenia ciepła w gruncie DOI:10.15199/62.2016.10.30


  Effects of convection, short- and long-wave radiation and evaporation of moisture were taken into consideration at developing a math. model of a ground heat exchanger based on an idea of stages with an ideal mixing connected in series. The ground temp. at a deep level was higher than the av. temp. of surroundings. The model described correctly the changes of time-temp. profiles of both the ground and the operating liq. Przedstawiono elementy modelowania przenoszenia ciepła w gruncie jako źródle energii odnawialnej. Rozważono wielkości strumieni cieplnych występujących na powierzchni gruntu związanych z konwekcją, promieniowaniem krótko- i długofalowym oraz z odparowywaniem wilgoci. Przedstawiono model matematyczny gruntowego wymiennika ciepła oparty na koncepcji szeregowo połączonych stopni z idealnym mieszaniem. Wykazano, że temperatura gruntu na dużej głębokości może być wyższa od średniej temperatury otoczenia. Stwierdzono, że model matematyczny wymiennika gruntowego poprawnie opisuje czasowe zmiany profili temperatury gruntu i cieczy roboczej. Rosnące zapotrzebowanie na energię (zwłaszcza w krajach rozwijających się) oraz problem globalnego ocieplania klimatu i zanieczyszczenia środowiska powodują wzrost zainteresowania alternatywnymi, odnawialnymi źródłami energii. Na szczególną uwagę zasługują układy z pompami ciepła, wykorzystujące grunt jako dolne źródło ciepła, tzw.gruntowe pompy ciepła GCHP (ground-coupled heat pump systems)1). Pompy ciepła są urządzeniami przyjaznymi środowisku i energooszczędnymi, stosowanymi do zapewnienia ogrzewania i chłodzenia budynków, jak i ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Biorąc pod uwagę korzyści ekonomiczne, instalacja systemów gruntowych pomp ciepła, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych, staje się coraz bardziej powszechna w wielu krajach. Grunt jest korzystnym źródłem energii dla pomp ciepła. W porównaniu z powietrzem ma znacznie bardziej stabilną temperaturę oraz[...]

 Strona 1