Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Bartoszewski"

Agregaty wody lodowej i szafy klimatyzacji precyzyjnej EMICON DOI:


  Z początkiem roku 2018 na terenie Unii Europejskiej weszły w życie przepisy rozporządzenia Ecodesign [1] wymuszające na producentach urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła ulepszanie dotychczasowych konstrukcji oraz poszukiwanie nowych rozwiązań, dopasowanych do aktualnych przepisów. Drugim ważnym dokumentem wymuszającym zmiany w urządzeniach opartych na lewobieżnym układzie Lindego jest nowelizacja ustawy o F-gazach, która weszła w życie we wrześniu 2017 roku [2]. Nowelizacja ta, oparta na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych [3], wprowadziła m. in. stopniowe ograniczanie stosowania czynników chłodniczych o wysokim wskaźniku GWP, określającym potencjał tworzenia efektu cieplarnianego.Producent agregatów wody lodowej oraz szaf klimatyzacji precyzyjnej EMICON, którego wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma SCROL, w swoim asortymencie posiada urządzenia w pełni zgodne z unijnymi oraz polskimi regulacjami prawnymi. Wychodząc naprzeciw tym regulacjom, EMICON stworzył typoszereg agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem RAS KP. Czynnikiem chłodniczym jest w nich R290 propan - węglowodór i jednocześnie paliwo pierwotne, którego potencjał GWP wynosi zaledwie 3. Urządzenia EMICON serii RAS KP znajdują zastosowanie zarówno w systemach klimatyzacji pośredniej opartej [...]

 Strona 1