Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KLAUDIUSZ GRÜBEL"

Możliwość intensyfikacji procesu fermentacji beztlenowej osadów ściekowych poprzez dezintegrację osadu czynnego w procesie kawitacji mechanicznej

Czytaj za darmo! »

Podstawowym celem przeróbki osadów jest mineralizacja związków organicznych prowadząca do stabilizacji osadów, a także do zmniejszenia ich objętości. Fermentacja jest procesem wielofazowym, w którym w fazie I bakterie hydrolityczne za pomocą enzymów zewnątrzkomórkowych rozkładają nierozpuszczalne związki organiczne osadów do związków rozpuszczalnych w wodzie, takich jak kwasy tłuszczowe, alk[...]

Mikroorganizmy nitkowate w poprawie biologicznego usuwania i odzysku fosforu ze ścieków

Czytaj za darmo! »

Niektóre mikroorganizmy mają zdolność gromadzenia fosforu w postaci polifosforanów jako ziarna wolutyny. Celem badań było wykazanie, że mikroorganizmy nitkowate występujące w pianie mogą pobierać fosfor i uczestniczyć w poprawie biologicznego usuwania fosforu ze ścieków. Foams from a sewage treatment plant were analyzed for phosphates, total P, Mg and K. The presence of filamentous microo[...]

 Strona 1