Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"OLIMPIA KAWCZYŃSKA"

Katalityczny rozkład tlenku diazotu

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność katalizatorów CuO/ g-Al2O3, oraz katalizatorów zeolitowych CuO/ZSM-5 i Cu-ZSM-5 w procesie rozkładu tlenku diazotu N2O do azotu i tlenu. Badania aktywności prowadzono stosując przepływ tlenu 200 Nl/h o początkowym stężeniu tlenku diazotu 5% obj. Największą aktywność uzyskano stosując katalizator zeolitowy o stosunku krzemu do glinu równym 70. W temp. 600°C uzyskano 91% pr[...]

 Strona 1