Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Bobiec"

Polski sposób na kryzys?

Czytaj za darmo! »

apewne wielu myślących i uczciwych ludzi w Polsce i na całym świecie niepokoi sposób, w jaki gospodarcze potęgi próbują zaradzić światowemu kryzysowi finansowemu. Sfera ekonomiczna jest elementem przyrody i tak, jak inne układy naturalne, na dłuższą metę nie toleruje fikcji wykreowanej przez ideologię. Komunistyczna fikcja trwała dopóty, dopóki wystarczyło zasobów, by kontrolować półtora miliarda ludzi i terroryzować świat groźbą wojny nuklearnej. Jak długo stać nas będzie na utrzymywanie liberalnej fikcji, niesłusznie określanej mianem "gospodarki wolnorynkowej"? Bo czym jest system, w którym miejsce tradycyjnych wartości - solidnej pracy, równych szans i realnego, zachęcającego do oszczędności, pieniądza - zajmuje spekulacja, rozpasana konsumpcja, rozrzutność i kredyt[...]

 Strona 1