Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Caballero-Frączkowski"

Zielone ściany jako ekologiczne rozwiązanie tłumienia hałasu pogłosowego DOI:10.15199/33.2019.08.05


  Hałas z otoczenia stał się stałymelementemżycia we współczesnych społeczeństwach. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym jego obecność ze względu na natężenie, częstotliwość obszarów ludzkiej działalności i czasu występowania zaczęła być coraz bardziej uciążliwa. Jedną ze składowych hałasu z otoczenia jest hałas pogłosowy. Jest to zjawisko powstające na skutek odbijania fal dźwiękowych od twardych i gładkich powierzchni pomieszczenia, które pozostają w nim, ponieważ nie są przez te powierzchnie pochłaniane.Wielkość hałasu pogłosowego zależy od czasu pogłosu, czyli okresu, w jakim dźwięk pozostaje w pomieszczeniu po tym, jak przestało działać źródło dźwięku. Jest on szczególnie uciążliwy w pomieszczeniach, w których przebywają duże skupiska ludzi, gdyż powoduje m.in., że mowa ludzka staje się mniej zrozumiała dla odbiorcy, co zmusza rozmówców do coraz głośniejszego mówienia.Wakustyce zjawisko to znane jest jako tzw. efekt Lombarda [2], który powoduje dalszy wzrost natężenia hałasu i zwiększa jego szkodliwość dla zdrowia ludzkiego. Zgodnie z raportem dotyczącym hałasu, wydanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): hałas jest problemem zdrowia publicznego współczesnego świata [8]. W celu zminimalizowania tego problemu konieczna jest ochrona przed hałasem w obiektach budowlanych i spełnienie odpowiednich wymagań. Wymagania dotyczące hałasu pogłosowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych (WT). Do działań arch[...]

 Strona 1