Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"HENRYKA KANIA"

Zanurzeniowe powłoki aluminiowe na stali zbrojeniowej B500SP DOI:10.15199/40.2019.4.3


  1. Wprowadzenie Zbrojenie betonu stanowi ważny element wytrzymałościowy decydujący o bezpiecznej eksploatacji budowli. Pręty zbrojeniowe są narażone na oddziaływanie otaczającego środowiska, a brak zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia powoduje jego korozję w betonie [18]. Obecnie jednym najbardziej skutecznych zabezpieczeń stali zbrojeniowej przed korozją są powłoki cynkowe otrzymywane metodą zanurzeniową [3]. Ocynkowane pręty zbrojeniowe w przeciwieństwie do prętów malowanych wykazują dobrą przyczepność do betonu. Powłoki cynkowe zapewniają ochronę barierową prętów, a po przebiciu do podłoża również ochronę protektorową. Ponadto przyrost objętości produktów korozji cynku jest kilkukrotnie mniejszy w porównaniu z objętością produktów korozji stali, co nie powoduje naprężeń rozsadzających betonową otulinę [17]. Pomimo wielu zalet, stosowanie powłok cynkowych na prętach zbrojeniowych nie zawsze daje oczekiwane efekty. Powłoki cynkowe posiadają złożoną strukturą. Warstwa przejściowa zbudowana jest z twardych i kruchych faz międzymetalicznych układu Fe-Zn, a tylko warstwę zewnętrzną powłoki stanowi plastyczna warstwa stopu kąpieli cynkowniczej [16]. Wzrost warstwy przejściowej jest bardzo skomplikowany. Składają się na niego równocześnie zachodzące procesy cząstkowe dyfuzyjnego wzrostu, rozpuszczania i wtórnej krystalizacji [16], na które wpływa wiele czynników. Na jakość powłoki cynkowej w tym jej grubość, strukturę i właściwości bardzo intensywnie wpływa skład chemiczny stali. Obecnie coraz częściej cynkuje się stale o bardzo złożonym składzie chemicznym w tym również stale wysokowytrzymałe i po obróbce cieplnej [5]. W każdym takim przypadku struktura otrzymanej powłoki jak i jej grubość jest nieprzewidywalna. Stale zbrojeniowe również charakteryzują się złożonym składem chemicznym. Istotnym dodatkiem stopowym w tych stalach jest Si, który bardzo intensywnie wpływa na grubość i strukturę powłoki cynkowej [7]. Skład chemiczn[...]

 Strona 1