Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA KAZUBEK"

Zakończenie uroczystości jubileuszowych z okazji 70 lat działalności Oddziału Wrocławskiego SEP DOI:


  20 stycznia 2017 r. w Oddziale Wrocławskim SEP miało miejsce uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne działaczy i sympatyków Stowarzyszenia z zaproszonymi gośćmi. Spotkanie to, w tym roku miało charakter szczególny, kończyło bowiem uroczystości jubileuszowe z okazji 70. rocznicy powołania i działalności Oddziału. Odbyło się w siedzibie NOT - część oficjalna w sali kinowej, a biesiadna w auli. Był to dobry pomysł, by te dwie części spotkania rozdzielić. W trakcie części oficjalnej kol. Andrzej Hachoł - prezes Oddziału powitał uczestników spotkania w tym szczególnie: Pawła Wróblewskiego - przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego, Zbigniewa Komara - przedstawiciela prezydenta miasta Wrocławia, Jarosława Obremskiego - senatora RP, władze Politechniki Wrocławskiej z rektorem prof. Cezarym Madryasem, rektorami poprzednich kadencji prof. Tadeuszem Więckowskim i prof. Andrzejem Wiszniewskim, prof. Waldemarem Rebizantem - dziekanem Wydziału Elektrycznego, prof. Czesławem Smutnickim - dziekanem Wydziału Elektroniki, prof. Arkadiuszem Wójsem - dziekanem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, a także dr. hab. inż. Leszka Pawlaczyka, dr. inż. Janusza Staszewskiego - prodziekanów Wydziału Elektrycznego. Wśród gości byli również profesorowie: Juliusz Gajewski, Marcin Habrych, Jan Iżykowski, Ryszard Kacprzyk, Eugeniusz Rosołowski, Andrzej Sikora, Janusz Szafran i Jan Zarzycki. Wrocławską Radę Federacji reprezentował kol. Tadeusz Nawracaj - prezes Zarządu WR FSNT NOT, Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa - prof. Eugeniusz Hotała - przewodniczący DOIIB, Od[...]

Nowe powłoki z dodatkiem pigmentu na bazie kompozytu polianiliny z rdzeniem i nano-tlenkiem tytanu(IV) do zastosowań antykorozyjnych DOI:10.15199/40.2019.9.2


  1. Wprowadzenie Ostatnie długoterminowe badania nowych rodzajów antykorozyjnych powłok ochronnych bazujących na modyfikowanej polianilinie wskazują, że dodatek pigmentu na bazie polianiliny z rdzeniem poprawia ich właściwości antykorozyjne. Nasze ostatnie badania wykazują, że wprowadzenie do tychże powłok modyfikowanych polianiliną cząsteczek nano-TiO2 znacząco wpływa na barierowość powłoki. Celem poniższej publikacji było sprawdzenie, czy istnieje efekt synergiczny przy zastosowaniu zarówno polianiliny osadzonej na rdzeniu oraz nano-TiO2. W ostatnich latach kwestie środowiskowe zyskują coraz ważniejsze znaczenie, co można również zaobserwować w przypadku wytwarzania i użytkowania powłok antykorozyjnych. Standardy dotyczące zdrowia i ochrony środowiska doprowadziły do drastycznego ograniczenia stosowania pigmentów na bazie toksycznych chromianów i ołowiu w organicznych powłokach ochronnych. Z tego też powodu wzrasta zapotrzebowanie na nowe, wydajne i nietoksyczne pigmenty, które gwarantowałyby efek- Otrzymano / Received: 05.03.2019. Przyjęto / Accepted: 13.05.2019. DOI: 10.15199/40.2019.9.2 Bartłomiej Kobiałka - magister inżynier, absolwent studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa. Obecnie doktorant na tymże wydziale. Zatrudniony w NanoPure Sp. z o.o. na stanowisku Specjalisty ds. Badań i Rozwoju. Zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie polimerów przewodzących jako pigmentów antykorozyjnych, oddziaływania pomiędzy dodatkami antykorozyjnymi a spoiwami malarskimi oraz metody badań antykorozyjnych. E-mail: bartlomiej.kobialka@nanopure.pl Jakub S. Śliwiński - magister inżynier, chemik technolog. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Obecnie zatrudniony jako Specjalista ds. Badań i Rozwoju w firmie NanoPure Sp. z o.o. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół technologii polimerów, ich przetwórstwa, zastosowań w nowoczesnych materiałach, a także zaga[...]

 Strona 1