Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA KOCHANEK"

Ekspansja i inwazja gatunków obcego pochodzenia

Czytaj za darmo! »

W krajobrazie miejskim ostojami przyrody na skalę lokalną są niewielkie obszary leśne, zadrzewienia, szpalery drzew bądź pojedyncze rośliny. Rola, jaką środowiska te mogą odgrywać jako ostoje różnych gatunków zwierząt oraz roślin, zależy w dużej mierze od ich ochrony przed zanieczyszczeniami przemysłowymi i mechanicznymi, chemizacją środowiska oraz przed ekspansją i inwazją obcych gatunków roślin, które stanowią poważny problem ekologiczny wielu polskich miast. Skutki rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych uznaje się za jedną z najpoważniejszych przyczyn zmniejszania różnorodności biologicznej w skali i lokalnej, i globalnej. Prawidłowe rozpoznanie rozprzestrzeniania się roślin inwazyjnych w polskich miastach oraz przeciwdziałanie mu ma olbrzymie znaczenie nie tyl[...]

 Strona 1