Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ŻMUDZKI A."

Możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych zawierających związki fenolowe w rolnictwie ekologicznym DOI:10.15199/62.2017.7.15


  W ostatnich dekadach ochrona środowiska stała się ważnym aspektem przy wyborze sytemu produkcji rolniczej, w szczególności mającej na celu produkcję żywności. Stosowanie pestycydów i nawozów mineralnych w rolnictwie konwencjonalnym jest jednym z głównych problemów środowiskowych. Przyczyniają się one wprawdzie do znaczącego wzrostu produkcji, ale powodują również degradację i zanieczyszczenie środowiska. Wyniki badań wskazują na ich łatwe przedostawanie się do środowiska naturalnego oraz szkodliwy wpływ na funkcjonowanie ekosystemów, a także na zdrowie człowieka1, 2). W związku z tym poszukiwane są produkty zawierające związki organiczne pochodzenia naturalnego, które mogą zastąpić substancje syntetyczne i być równie skuteczne w zwiększaniu produkcji roślinnej. Alternatywą dla nawozów mineralnych i pestycydów mogą być formulacje powstałe na bazie ekstraktów pochodzenia roślinnego. W przeciwieństwie do związków syntetycznych, ekstrakty roślinne są zazwyczaj nietoksyczne, biodegradowalne i nie zanieczyszczają środowiska. Są także nieszkodliwe dla organizmów żywych zasiedlających ekosystemy sąsiadujące z polami uprawnymi3). Rolnictwo ekologiczne Rolnictwo ekologiczne to system zarządzania produkcją, wykorzystujący głównie środki pochodzenia biologicznego i mineralnego, nie przetworzone w sposób technologiczny. Ma ono na celu utrzymanie produkcji rolniczej przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowej aktywności biologicznej gleby, a jego metody nie powodują degradacji środowiska. Głównym założeniem metod rolnictwa ekologicznego jest brak stosowania agrochemikaliów, a wysoka jakość biologiczna plonów oraz żyzność gleby ma być zapewniona dzięki aktywizacji naturalnych zasobów rolnych. 96/7(2017) 1519 Prof. dr hab. inż. Piotr P. WIECZOREK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 6/2017, str. 1341. Dr inż. Krzysztof AMBROZIAK w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki [...]

 Strona 1