Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Babuśka"

Innowacje w organizacjach sieciowych

Czytaj za darmo! »

Organizacja, żeby przetrwać we współczesnym świecie i osiągnąć sukces rynkowy musi celowo poszukiwać zmian. Ważne staje się, aby przedsiębiorstwa miały możliwość kreowania innowacji, zgodnie z potrzebami klientów. Indywidualizacja potrzeb klientów wpływa na konieczność poszukiwania coraz bardziej elastycznych form organizacyjnych, zatem źródeł innowacji można upatrywać w samej organizacji.Koncentrując się na innowacyjności jako źródle przewagi konkurencyjnej, należy jednak zdefiniować pojęcie innowacji. P. Drucker określił innowację "jako szczególne narzędzie przedsiębiorców, za pomocą którego zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do świadczenie nowych usług". Jednak prekursorem definicji jest Joseph Schumepeter, który innowacje rozumiał jako: &[...]

Rozwiązywanie problemów w motoryzacji

Czytaj za darmo! »

Współczesny menedżer nie powinien traktować problemów w pracy jedynie jako kłopotów, ale raczej dostrzegać w nich szansę na poprawę efektywności działu, wydziału, filii albo całej firmy.Innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów służy innowacyjności całej firmy a nawet branży. Zaprezentowane tu metody i techniki pochodzą z przedsiębiorstw przemysłu samochodowego. Jak wszędzie, gdzie istotną rolę dogrywa rozwiązywanie problemów, tak i w branży motoryzacyjnej, największą popularność zyskują metody najtańsze i przynoszące rezultaty w możliwie najkrótszym czasie. Do technik najczęściej wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej należą: ● Brainstorming - "burza mózgów" polega na znalezieniu znacznej liczby rozwiązań, z których wybierane jest optymalne; ● Metaplan [...]

 Strona 1