Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WALDEMAR TUSZEWICKI"

Działalność proekologiczna w przemyśle rafineryjnym

Czytaj za darmo! »

Podano wielkości emisji typowych gazów rafineryjnych, ilość odprowadzanych ścieków i powstających odpadów w rafineriach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w największej krajowej rafinerii PKN Orlen SA. Omówiono działalność dostosowawczą do standardów Unii Europejskiej, w zakresie ochrony powietrza, poprawy gospodarki wodno-ściekowej, minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów[...]

 Strona 1