Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"EWA WITEK"

Polielektrolity z merami winyloaminowymi i produkty ich modyfikacji

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań była poli(winyloamina) i kopolimery amfolityczne zawierające pierwszorzędowe grupy aminowe obok karboksylowych lub sulfonowych grup kwasowych. Przedstawiono widma 13C NMR, krzywe miareczkowania potencjometrycznego oraz wyniki pomiarów reologicznych. Badane poliamfolity okazały się użyteczne w komponowaniu płuczek wiertniczych o bardzo dobrych parametrach. Aq. N-vinylform[...]

Utylizacja ścieków pogalwanicznych z zastosowaniem materiałów polimerowych i mineralnych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania usuwania metali ciężkich, takich jak Cr, Zn, Cd oraz Pb ze ścieków pogalwanicznych, stosując mieszaninę rozpuszczalnego w wodzie kopolimeru poli(AAm-co- AMPSA) i bentonitu VALDOL jako środek flokulujący. Kopolimer i bentonit wyselekcjonowane zostały jako optymalne w wyniku badań wstępnych. Osiągnięto pełne usunięcie kadmu, natomiast cynku 98,5%, chromu 70% a ołowiu 3[...]

 Strona 1