Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Wojciechowski"

Odzysk materiałowy z części i podzespołów z samochodów EV i HEV wycofanych z eksploatacji DOI:10.15199/13.2015.4.12


  Dyrektywy UE dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji wymuszają na producentach znaczne zmniejszenie strumieni odpadów z nich powstających. Jednocześnie coraz większe rozpowszechnienie pojazdów elektrycznych i elektrycznych - hybrydowych, zgodnie z Dyrektywą UE 2000/53/2000 zobowiązuje ich producentów do opracowania wytycznych w zakresie technologii odzysku i recyklingu. Liczba pojazdów z napędem elektrycznym (EV) i elektrycznym hybrydowym (HEV) zdecydowanie wzrasta. Pojazdy EV używane są zwykle do poruszania się na niewielkich odległościach, głównie w miastach; mają różną budowę i przeznaczenie. Ich zasięg jest stosunkowo niewielki (ok. 120 km), co wydaje się wystarczające do przemieszczania się do pracy i z pracy do domu (ok. 30-50 km). Pojazdy HEV mają napęd składający się z silnika spalinowego wewnętrznego spalania oraz z silnika elektrycznego, napędzanego z akumulatora. Stąd też HEV może osiągać większe przebiegi bez potrzeby zasilania w paliwo, niż podobne pojazdy konwencjonalne. W pojeździe takim energia zgromadzona w akumulatorze wykorzystywana jest do zasilania silnika elektrycznego w sytuacji, gdy potrzebna jest dodatkowa moc, na przykład przy wyprzedzaniu innego pojazdu. Wobec narastającego zapotrzebowania na surowce (głównie metale) oraz wymogi ochrony środowiska, przetwarzanie odpadów głównie złomu elektronicznego i elektrotechnicznego staje się koniecznością gospodarczą oraz imperatywem nowoczesnej gospodarki. Recykling odpadów staje się też jedną z możliwości pozyskiwania tzw. metali deficytowych i krytycznych [1]. Nowe materiały i technologie pozwalają na wykonanie coraz nowocześniejszej mikroelektroniki i konstrukcji podzespołów (lekkość konstrukcji, optymalna żywotność, niezawodność, miniaturyzacja), przez co konstrukcje pojazdów są bardziej bezpieczne i coraz bardziej zautomatyzowane - minimalizacja efektów wynikających z błędów człowieka). Zaangażowanie na rzecz czystych technologii energetycznych [...]

 Strona 1