Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WACŁAW STYRNA"

Wpływ dodatku żużli stalowniczych na proces topienia koncentratów miedzi w piecach szybowych

Czytaj za darmo! »

Wsad miedzionośny topiony w piecach szybowych zawiera pewne ilości arsenu. Pierwiastek ten przechodzi do kamienia miedziowego, będącego jednym z produktów. Jednym ze sposobów zmniejszenia zawartości arsenu w kamieniu Cu jest zastosowanie dodatków zawierających CaO. Rośnie wówczas strumień As w pyłach i żużlu szybowym, spada stężenie arsenu w kamieniu miedziowym. W pracy przedstawiono wyniki prób topienia wsadu w piecach szybowych z dodatkiem żużli stalowniczych, w których zawartość tlenku wapnia utrzymuje się na poziomie około 40 %. Shaft furnace copper charge contains specified amount of arsenic. This element comes to copper matte during melting process. An application of CaO addiction is one of procedure for As reduction in copper matte. Then, arsenic stream to slag and dust grows,[...]

WPŁYW PARAMETRÓW PRACY PIECÓW SZYBOWYCH NA STRUMIEŃ STRAT MIEDZI DO ŻUŻLA SZYBOWEGO

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę wpływu niektórych parametrów pracy pieca szybowego na czas odstawania topu w odstojniku, a co za tym idzie także na zawartość miedzi w odpadowym żużlu szybowym. Wykonane w Hucie Miedzi LEGNICA próby przemysłowe jednoznacznie wykazały bardzo istotny wpływ niektórych z analizowanych parametrów na strumień strat Cu do żużla szybowego i wskazały optymalne zakresy pracy pieców szybowych w aspekcie minimalizacji tych strat. Słowa kluczowe: piec szybowy, odstojnik, żużel szybowy, straty miedzi INFLUENCE OF SHAFT FURNACE OPERATION PARAMETERS ON COPPER LOSSES IN SLAG In this paper, the authors made the analysis of influence of shaft furnace work parameters on melt separation in sedimentation tank and copper losses to slag wastes. The tests which were made i[...]

 Strona 1