Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Natalia Golovatska"

Wpływ lepkości klejów skrobiowych na jakość tektury falistej


  Warstwa pofalowana tektury falistej jest sklejana z warstwami wierzchnimi za pomocą kleju skrobiowego, którego głównym składnikiem jest najczęściej skrobia kukurydziana. W przygotowaniu kleju ważnym zagadnieniem jest: - zachowanie odpowiednich proporcji składników: wody, skrobi i dodatków chemicznych, - stosowanie stężenia kleju w zakresie 20-25%, - stosowanie lepkości kleju w zakresie 40-70 s (kubkiem SteinHalla). W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem lepkości kleju skrobiowego na wybrane właściwości tektury falistej. The fluted medium is glued onto the facings with starch glue, which main component is usually cornstarch. In the preparation of the glue it is important that: - the quantities of water, starch and chemicals are exact according to the recipe, - the dry solids content of the finished glue varies between 20-25%, - the viscosity (S-H cup) is 40-70 s. Results of researches of glue viscosity on some corrugated board and packaging properties are presented. w różnych partiach jednego producenta. Jest to uwarunkowane tym, że właściwości skrobi otrzymywanej z surowców naturalnych zależą od ich pochodzenia - rodzajów i odmian roślin. Dlatego często do klejów ze skrobi naturalnej wprowad[...]

 Strona 1