Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kornelia Kosińska"

Wpływ jednostkowego zużycia wody świeżej w procesie rozwłókniania i mielenia na ilość substancji stałych i rozpuszczonych w wodzie technologicznej


  Cechą charakterystyczną procesu produkcji papieru jest wewnętrzne, wysokie zapotrzebowanie na wodę, które w praktyce jest bardzo trudno ograniczyć. Fakt ten wynika bezpośrednio z właściwości stosowanych surowców włóknistych, a głównie z ich zdolności do pęcznienia i flokulacji. Właściwości te znacznie utrudniają zarówno uzyskiwanie i utrzymywanie jednorodnej i stabilnej zawiesiny włóknistej, jak również jej przetwarzanie w celu uzyskania produktu o pożądanych właściwościach użytkowych. Dlatego też, w celu zwiększenia stabilności masy papierniczej, w procesie produkcyjnym stosuje się duże rozcieńczenia. Warto przypomnieć, że w masie papierniczej doprowadzanej do wlewu maszyny papierniczej udział wody stanowi 99,5-99,8%. Jeżeli przeliczy się to na jednostkowe zużycie wody, okazuje się, że w układzie technologicznym papierni istnieją operacje jednostkowe, które lokalnie wymagają jednostkowego zużycia wody w granicach 200-500 m3/tonę papieru. Uwzględniając dodatkowo wodę potrzebną do uszczelnień, natrysków, pomp próżniowych itp., można łatwo udowodnić, że realne, jednostkowe zużycie wody, niezbędne do funkcjonowania maszyny papierniczej, może wynosić nawet 600-700 m3/t. Ze względów ekonomicznych i środowiskowych, tak duże zużycie wody świeżej jest niedpouszczalne, dlatego też podejmuje się różne działania w celu obniżenia tego wskaźnika. Jednym z podstawowych rozwiązań jest zmiana konfiguracji układu wodno-masowego maszyny papierniczej i wprowadzenie obiegów wodnych, które umożliwiają zastąpienie wody świeżej zawracaną wodą technologiczną. Obecnie w wielu papierniach osiągnięto już poziom jednostkowego zużycia wody świeżej 3-8 m3/t. Jest to możliwe przy zastosowaniu silnej chemizacji procesu w połącze- Wpływ jednostkowego zużycia wody świeżej w procesie rozwłókniania i mielenia na ilość substancji stałych i rozpuszczonych w wodzie technologicznej Impact of specific fresh water consumption in re-pulping and refining operations o[...]

 Strona 1